Aktuálně

Ochrana vodoměrů před zamrznutím

6. prosince 2010

Vodoměr patří ze zákona do majetku vlastníka vodovodu, ale zákonnou pivinností odběratele vody je mimo jiné chránit vodoměr před poškozením, tedy i mrazem.

Zejména při umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě nebo v nevytápěné části domu je nutné zajistit vodoměr před pronikáním vlhkosti a chladného vzduchu. Jako tepelnou izolaci není vhodné použít materiály, které mohou zvlhnout, protože navlhnutím tyto materiály ztrácejí své tepelně-izolační vlastnosti.

Pokud není vodoměr správně chráněn proti mrazu a dojde k jeho zamrznutí a tím k roztržení těla vodoměru, je nutná jeho výměna. Odstranění této závady je plně v režii majitele vodovodní přípojky, která je vlastnictvím majitele připojené nemovitosti. Náklady spojené s výměnou vadného vodoměru se pohybují asi okolo jednoho tisíce korun. Dále zůstane odběratel po celou dobu opravy, která je možná až po rozmrznutí vodoměru a přilehlé části potrubí vodovodní přípojky, bez dodávky pitné vody.

 

Doporučujeme tedy odběratelům pitné vody kontrolovat v zimním období vodoměry a co nejlépe je zateplit.