Titulní banner

Statistiky

Demografické údaje o obci Čistá

(k 31. 12. 2014)

Počet občanů

31. 12. 2015

Porovnání s rokem 2008

31. 12. 2008 

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

983

495

488

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

921

462

459

Přirozený přírůstek, úbytek

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 12 

celkem 7

celkem 12

celkem 15

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 10

celkem 9

celkem 37

celkem 26