Titulní banner

Statistiky

Demografické údaje o obci Čistá

Počet občanů

1. 1. 2018

Porovnání s rokem 2008

31. 12. 2008 

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

974

494

480

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

921

462

459

Přirozený přírůstek, úbytek

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 11 

celkem 6

celkem 14

celkem 20

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 10

celkem 9

celkem 37

celkem 26