Titulní banner

Aktuálně

Cestovní doklady pro děti

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

 

Více informací:Cestovní doklady pro děti ( dokument k rozkliknutí)

 

 

 

 

 

Schůzka občanů s představiteli obce

Zastupitelstvo obce Čistá v únoru letošního roku zadalo tvorbu nového Územního plánu obce (dále také ÚPO). Současně bylo zahájeno shromažďování podkladů pro úspěšné zajištění tohoto důležitého úkolu. Jedním z mnoha cílů, kterých by při tvorbě významného strategického plánovacího dokumentu mělo být dosaženo je také stanovení optimálního, všeobecně akceptovatelného a sociálně únosného způsobu čištění odpadních vod v obci. K posouzení tohoto složitého, velmi širokého a dosud dlouze a podrobně diskutovaného problému si obec objednala odbornou variantní studii s názvem Možnosti čištění odpadních vod v obci Čistá.

Nedávno Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dotaci na pořízení první etapy Územního plánu obce Čistá ve výši 89.000 Kč a nic tedy nebrání zahájení prací.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti svolávám schůzku občanů s představiteli obce.

 

Schůze se koná v úterý 17. května 2016 v kulturním domě v Čisté

od 17 hodin

Během jednání bude prezentována studie možnosti čištění odpadních vod v obci čistá, přítomným autorem studie Ing. Romanem Sládkem ze společnosti ProVenkov. V diskusi bude také možné vznést připomínky k dosud platnému ÚPO a náměty k nově vznikajícímu územnímu plánu obce.  

Bohumil Pavliš, starosta v. r.

Nebezpečný a objemný odpad

NEBEZPEČNÝ a OBJEMNÝ ODPAD

V úterý 17. května 2016  bude odborná firma LIKO odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný a objemný odpad z domácností.

 

16:00 hod. - zastávka" U pily"

16:20hod. - prostranství u řeky pohostinství" U Chlebounů"

16:40hod. - prostranství u pošty

17:00hod. - prostranství za obecním úřadem (před has. zbrojnicí)

17:20hod. - prostranství u řeky za domem č. p. 18

17:40 hod. - křižovatka za řekou u domu č. p. 58 (Briol)

 

Odpad se nebude skládkovat, ale bude se přímo nakládat do připravených

kontejne. Důrazně proto žádáme občany, aby odpad k likvidaci vozili na

místo výhradně až v den svozu a v určenou hodinu. Drobné součásti odpadu

dopravte na místo ve vhodných nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad

zajistěte tak, aby nemohlo dojít ke znečištění prostranství.

 

Co vše můžete přinést:

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové

filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřazené

léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné

škodlivinami, ledničky*, mrazničky*, televizory*, rádia *, zářivky*. Objemný odpad jako je nábytek, podlahové krytiny apod.

V rámci svozu je možné odebírat pneumatiky (likvidace pneumatik není

zahrnuta v poplatku)

*označené komodity jsou odebírány v rámci zpětného odběru elektrozařízení a je na ně kladen požadavek

kompletnosti.

 

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích,

biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a kameny), stavební odpady

(stavební sutě, eternit), lepenka ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků.

Porucha vody

Upozorňujeme občany, že v úterý 3. května 2016 nepůjde v obci čistá voda v úseku od bytovek po obou stranách až k Benátkám. Omezení bude trvat od 8:30 až do odstranění poruchy.

Zápis do ZUŠ

 

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl oznamuje, že se bude konat Zápis do ZUŠ na školní rok 2016 - 2017. Zápis do všech oborů bude probíhat od 2. do 13. května 2016.

Více informací - Zápis do ZUŠ Litomyšl(dokument k rozkliknutí)

Pálení čarodějnic

V sobotu 30. 4. 2016 se na místním fotbalovém hřišti, ihned po skončení mistrovského utkání mužů Čistá - Jevíčko, které se hraje od 17:00 hodin, bude konat pálení čarodějnic. Všichni jste srdečně zvání. Občerstvení a něco dobrého na oheň zajištěno.

TJ Sokol Čistá

Pracovní příležitost u AG Maiwald

Společnost AG MAIWALD a.s. se sídlem Benátky 133 hledá pracovitou a zodpovědnou paní na úklid

 

Pracovní smlouva: Dle dohody.

Náplň práce:

  • úklid nových kancelářských a nebytových prostor, sociálních zařízení, kuchyňky, dílny, skladů apod.
  • udržování čistoty a pořádku venkovního prostranství
  • úklid domácnosti

Požadavky: smysl pro pořádek, smysl pro detail, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, chuť pracovat, nekuřačka, trestní bezúhonnost.

Nástup: možný ihned.

 

V případě zájmu prosím předejte na sebe kontakt v kanceláři AG MAIWALD a.s. paní Jitce Balské (739 037 141, j.balska@maiwald.cz) s Vaším stručným životopisem.

Očkování psů proti vzteklině

 

 

Oznamujeme občanům, že v úterý 26. 4. 2016

 

 

proběhne v obci Čistá

 

 

očkování psů proti vzteklině (dokument ve formátu doc)

 

 

 

 

 

 

 

Očkování bude probíhat na těchto místech:

 

 

16:00          Dolní zastávka

16:30          Kulturní dům

17:00          Pohostinství u Chlebounových

17:30          zastávka U Pily

                  

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Velikonoční turnaj ve stolním tenise (dokument ve formátu doc)

 

Kdy :       27. 3. 2016 od 10 hodin

Kde :       Kulturní dům v Čisté          

Zápisné :  dospělí   100,- Kč

                děti do 15 let 50,- Kč

 

Prezentace od 9 hodin. Začátek v 10 hodin.

 

Občerstvení zajištěno – oběd v ceně zápisného

Tisková zpráva

Tisková zpráva - lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí  1. dubna 2016.

 

Vice informací naleznete : Tisková zpráva - dokument k rozkliknutí

 

ZRUŠENÍ knihovny z důvodu nemoci

Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci se ruší otevírací doba v knihovně v obci Čistá. Zrušení bude trvat až do odvolání.