Titulní banner

Aktuálně

Ordinace dětského lékaře v Trstěnici

MUDr Marcel Mareš - praktický lékař pro děti a dorost

IČO : 62033352

Adresa  ordinace: 56957 Trstěnice 184

sestra: 733 344 324,  lékař : 603 701 208

email  :  marcel.mares@seznam.cz

 

Pondělí

 

14,00-14,45 nemocní

14,45-15,30 prev.

Úterý

 

 

 

Středa

 

 

 

Čtvrtek

9,00-10,00 nem.

10,00-11,00 preven.

 

Pátek

 

 

 

 Vysvětlivky: nem. = nemocní , prev.= prevence a objednaní

 

 Upozornění: poslední pondělí v měsíci  v Trstěnici neordinujeme

 Zastupující  lékař:do 19 let MUDr. Kopecká - D. Újezd-461 631 238.

 vyšetření na řidičské průkazy, prevence apod. jen na objednání

 

 Provozní doba: pondělí –čtvrtek  7,30 -16,00 hod , pátek 7,30 – 13,00 hod

 Rozhodnutí poskytovatele : k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován

 informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon

 akt.1.2.2017                                                                                                                   

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Obec Čistá

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

PROVOZNÍHO ZAMĚSTNANCE OBCE.

 

Pracovní náplň bude spočívat ve výkonu a zajišťování všech technických činností spojených s provozem obce a jí zřizovaných organizací. Především se jedná o údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu komunikací, úklid veřejných prostranství, provoz techniky a správu a údržbu obecního majetku. Dále koordinaci činnosti pracovníků na veřejně prospěšných pracích a při výkonu trestu obecně prospěšných prací a další.

 

Požadujeme:

 

 • Středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření minimálně s výučním listem (praxe vítána)
 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B (vyšší výhodou)
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost místního prostředí
 • Umění jednat s lidmi a schopnost koncepčně a analyticky myslet
 • Loajalita a zájem o veřejný život a dění v obci
 • Profesní a časová flexibilita
 • Základy práce na PC

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - zaměstnanec“, nejpozději do pátku 10. února 2017 na Obecní úřad v Čisté. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá starosta obce Bohumil Pavliš, tel. 777 634 903 nebo obec.cista@iol.cz.

 

Náležitosti přihlášky (dokument ve formátu doc k rozkliknutí) jsou:

 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

 

Přílohy přihlášky jsou:

 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (uchazečů s trvalým pobytem v Čisté doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady o profesní a odborné způsobilosti
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů (dokument ve formátu doc k rozkliknutí)
 5. referenční lity od bývalých zaměstnavatelů (nepovinné)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Obec Čistá

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

PROVOZNÍHO ZAMĚSTNANCE OBCE.

 

Pracovní náplň bude spočívat ve výkonu a zajišťování všech technických činností spojených s provozem obce a jí zřizovaných organizací. Především se jedná o údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu komunikací, úklid veřejných prostranství, provoz techniky a správu a údržbu obecního majetku. Dále koordinaci činnosti pracovníků na veřejně prospěšných pracích a při výkonu trestu obecně prospěšných prací a další.

 

Požadujeme:

 

 • Středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření minimálně s výučním listem (praxe vítána)
 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B (vyšší výhodou)
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost místního prostředí
 • Umění jednat s lidmi a schopnost koncepčně a analyticky myslet
 • Loajalita a zájem o veřejný život a dění v obci
 • Profesní a časová flexibilita
 • Základy práce na PC

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - zaměstnanec“, nejpozději do pátku 10. února 2017 na Obecní úřad v Čisté. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá starosta obce Bohumil Pavliš, tel. 777 634 903 nebo obec.cista@iol.cz.

 

Náležitosti přihlášky (dokument ve formátu doc k rozkliknutí) jsou:

 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

 

Přílohy přihlášky jsou:

 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (uchazečů s trvalým pobytem v Čisté doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady o profesní a odborné způsobilosti
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů (dokument ve formátu doc k rozkliknutí)
 5. referenční lity od bývalých zaměstnavatelů (nepovinné)

Nalezený klíč

Byl nalezen klíč se zeleným štítkem s číselným označením. Je k vyzvednutí na obecním úřadě.

AEROBIK

Aerobik - přijďte si zacvičit, zaposilovat, protáhnout tělo a pobavit se!!!!

Cvičit začneme v pondělí 6. 2. 2017 od 18 do 19 hodin v Kulturním domě v Čisté.

 Více informací:

Aerobik - dokument k rozkliknutí

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

V sobotu 7. 1. 2017  od 12 do 15 hodin proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky.

Vánoční bruslení

HC ČISTÁ zve děti a jejich rodiče na Vánoční bruslení, které se bude konat na zimním stadionu v Litomyšli 23. 12. 2016 a to od 16:30 do 17:45 hod. Přijďte si zasportovat před Vánocemi. Bruslení je zcela zdarma.     

Silvestrovské odpoledne

 V sobotu 31. 12. 2016 zveme všechny občany na tradiční silvestrovské odpoledne v kulturním domě.

Program nejen pro děti zahájíme ve 14 hodin. Od 17 hodin se bude podávat tradiční silvestrovská čočková polévka pro štěstí a další drobné občerstvení. Program završí slavnostní ohňostroj po sedmé hodině večerní.

 

Plakát Silvestrovské odpoledne

Omezení dodávky vody

Upozorňujeme občany, že na rozdíl od předchozího hlášení bude z důvodu havárie na vodovodním řadu uzavřen přívod vody od 13 do 17 v úseku od bývalých kanceláří statku u silnice na Brlenku až po Benátky.

 

Chyba tisku v posledním čísle Obecního zpravodaje

Rádi bychom Vás upozornili na nepřesnost v ordinačních hodinách MUDr. Davida Dezorta mezi vánočními svátky, která vznikla chybou tisku v posledním vydání Obecního zpravodaje:

Ve čtvrtek 29. 12. 2016 bude ordinace v Trstěnici otevřena od 16:00 - 18:00 hodin (chybně bylo uvedeno od 16:30) a v pátek 30. 12. 2016 bude otevřena ordinace v Čisté (chybně bylo uvedeno v Trstěnici) od 8:00 - 10:00.

Děkujeme za pochopení.