Titulní banner

Aktuálně

MISTROVSTVÍ EVROPY V MOTOKROSU

Autoklub Horní Újezd pořádá v sobotu 16. května na závodišti v Cikově Mistrovství Evropy v motokrosu veteránů clasic. Na trati se představí 170 veteránů z 18 států Evropy na strojích do roku výroby 1972. Začátek závodu ve 12:30hodin. Vítěze budou vyhlášovat  v 18:00 hodin pánové Falta, Baborovský a Halm. V rámci doprovodného programu bude výstava historických motocyklů.

1. BRANNÝ DEN

V sobotu 23. 5. 2015 od 13: 30 hodin proběhne 1. ročník branného dne. Sraz je před budovou ZŠ. Soutěžit budou týmy v počtu 3 - 5 školních dětí ( nebo rodiny s menšími dětmi). Na účastníky čeká trasa s několika soutěžními stanovišti. Na závěr bude připravena ukázka sportovní kynologie a výcviku služebních psů. Těšíme se na Vás v hojném počtu.
79/Brann-- den 2.doc

OČKOVÁNÍ PSŮ

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 14. května 2015 proběhne v obci Čistá očkování psů proti vzteklině. Očkování bude probíhat na těchto místech: 16:00 Dolní zastávka 16:30 Kulturní dům 17:00 Pohostinství u Chlebounových 17:30 zastávka U Pily
78/O--kov-nn-S ps-I 2015.doc

Zápis do Zušky

Základní umělecká škola Dolní Újezd zve na zápis všechny zájemce o obory hudební, výtvarný či taneční. Zápis se koná 8. 6. - 12. 6. 2015 od 10:00 - 16. 30 hodin.
80/z-npis do ZU--.pdf

I .ročník Dne IZS

Složky integrovaného záchranného systému pořádají dne 23. 6. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin na ulici T.G. Masaryka v Litomyšli I. ročník Dne IZS. Více informací naleznete v příloze.
80/I. ro--n-Sk Dne IZS.doc

UZAVŘENÍ POŠTY V ČISTÉ

Dne 20. 7. 2015 bude z technických a personálních důvodů uzavřena pošta v Čisté u Litomyšle. Klienty obslouží pošta v Trstěnicích a v Litomyšli.

POZVÁNKA DO TRSTĚNICE

Jako každý rok tak i letos pořádá Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice spolu s Obcí Trstěnice slavnost Trstěnické divadelní léto, které se koná v přírodním areálu za základní školou od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna 2015. Více informací naleznete v příloze.
82/TRST--NICK-- DO----NKY plak-nt.pdf

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY

V neděli 30. 8. 2015 se konají v Jiráskově údolí v Benátkách u Litomyšle motokrosové závody. Začátek závodu je stanoven na 11:40 hodin. Občerstvení a doprovodný program pro děti zajištěn.
82/plakat motokros benatky.jpg

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Věříme, že včasné informování spoluobčanů, například na webových stránkách obce, plakátových plochách, úředních deskách nebo obecním rozhlasem o možných rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm, může významně snížit počet požárů.

 

Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí. Následná likvidace požárů jednotkami požární ochrany je v současné době mimořádně časově a finančně náročná.

 

Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na informační lince číslo 950 570 555.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

 

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.

 

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu

 www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.


82/TZ Kotl-Skov-R dotace.doc