Titulní banner

Aktuálně

Změna ordinace MUDr. Davida Dezorta

V pátek 23. 6. 2017 bude ordinace v Čisté pouze do 9:00 hodin a v pátek 30. 6. 2017  bude ordinace v Čisté zrušena. Akutní případy 30. 6. 2017 MUDr. Mareš, Sebranice.

 

STROMY V ČISTÉ

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 18:00 hodin  v zasedací místnosti OÚ proběhne přednáška - diskuze na téma stromy v Čisté.

 

Více informací:

Stromy v Čisté - dokument k rozkliknutí

ZUŠ OPEN

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl Vás srdečně zve 30 .5. 2017 na ZUŠ OPEN.

Více informací:

 

ZUŠ OPEN - dokument k rozkliknutí

FIT A BEAUTY DAY

V pondělí 29. 5. 2017 od 18 hodin se bude v Kulturním domě v Čisté konat FIT A BEAUTY DAY.

Více informací:

FIT A BEAUTY DAY - dokument k rozkliknutí

Noc kostelů

V pátek 9. 6. 2017 od 18 - 23 hodin  proběhne v Kostele sv. Mikuláše v Čisté již tradiční Noc kostelů.

Více informací:

 

Noc kostelů:dokument k rozkliknutí

Májové nebe

V sobotu 27. 5. 2017 od 18:30 jste srdečně zváni na OPERU POD MÁJOVÝM NEBEM 2017.

Více informací:

 

Májové nebe - dokument k rozkliknutí

Svatojánský koncert

V neděli 21. 5. 2017 od 16 hodin proběhne v kostele sv. Jana Nepomuského ve Chmelíku Svatojánský koncert. Účinkuje Musica in corde. Vstupné dobrovolné.

 

Svatojánský koncert - plakát, dokument k rozkliknutí

Zápis do ZUŠ

Základní umelecká škola B. Smetany Litomyšl pořádá ve dnech od 15. do 26. května Zápis do ZUŠ na školní rok 2017 - 2018

  • obor: hudební, literárně -  dramatický, taneční

Více informací:

Zápis do ZUŠ - dokument k rozkliknutí

Nebezpečný a objemný odpad

 

V úterý 16. května 2017  bude odborná firma LIKO odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný a objemný odpad z domácností.

 

16:00 hod. - zastávka" U pily"

16:20 hod. - prostranství u řeky pohostinství" U Chlebounů"

16:40 hod. - prostranství u pošty

17:00 hod. - prostranství za obecním úřadem (před has. zbrojnicí)

17:20 hod. - prostranství u řeky za domem č. p. 18

17:40 hod. - křižovatka za řekou u domu č. p. 58 (Briol)

 

 

Odpad se nebude skládkovat, ale bude se přímo nakládat do připravených

kontejne. Důrazně proto žádáme občany, aby odpad k likvidaci vozili na

místo výhradně až v den svozu a v určenou hodinu. Drobné součásti odpadu

dopravte na místo ve vhodných nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad

zajistěte tak, aby nemohlo dojít ke znečištění prostranství.

 

 

Co vše můžete přinést:

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové

filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřazené

léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné

škodlivinami, ledničky*, mrazničky*, televizory*, rádia *, zářivky*. Objemný odpad jako je nábytek, podlahové krytiny apod.

V rámci svozu je možné odebírat pneumatiky (likvidace pneumatik není

zahrnuta v poplatku)

 

  • označené komodity jsou odebírány v rámci zpětného odběru elektrozařízení a je na ně kladen požadavek

kompletnosti.

 

 

 

 

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích,

biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a kameny), stavební odpady

(stavební sutě, eternit), lepenka ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků.

Májová křídlovka

Obec Trstěnice a Obec Čistá pořádají 7. ročník přehlídky dechových hudeb MÁJOVÁ KŘÍDLOVKA 2017 dne 13. května 2017 od 13:00 hodin.

Více informací:

Májová křídlovka - dokument k rozkliknutí

Změny v LSPP stomatologie na rok 2017

 

Upozorňujeme občany na změny LSPP stomatologie na rok 2017.

 

 

24. 6. - 25. 6. 2017 - MUDr. Zdena Králová

2. 9. - 3. 9. 2017 - MUDr. František Zeman