Titulní banner

Aktuálně

Divadelní představení divadelního klubu Makov 3x muž a žena

Obec Čistá Vás srdečně zve v neděli 2. 4. 2017 od 17:00 hodin do Kulturního domu v Čisté na představení divadelního klubu Makov tři jednoaktovky Hanse Sachse

3 x muž a žena  - výběr z masopustních her a šprýmů.

Vstupné dobrovolné.

Očkování psů proti vzteklině

 

 

 

Oznamujeme občanům, že v úterý 4. dubna 2017 proběhne v obci Čistá

 

očkování psů proti vzteklině

 

Očkování bude probíhat na těchto místech:

 

16:00     Dolní zastávka

16:30     Kulturní dům

17:00     Pohostinství u Chlebounů

17:30     zastávka U Pily

Odečty vodoměrů

Upozorňujeme občany,

že ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2017 budou pracovníci VODOVODŮ s.r.o. provádět odečty vodoměrů.

 

Z tohoto důvodu prosíme občany,

aby zajistili volný přístup k vodoměru a v případě své nepřítomnosti umístili lístek se spotřebou na viditelném místě nebo spotřebu nahlásili v daném týdnu na tel. čísle 777 761 082 případně na obecním úřadě.

Dětský karneval

ŽŠ a MŠ Čistá Vás srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 1. 4. 2017 od 14:00 hodin v Kulturním domě v Čisté.

Více informací:

Dětský karneval (dokument k rozkliknutí)

Ordinace doktora Dezorta

MUDr. David Dezort

Ordinace praktického lékaře

Tel.: Trstěnice 461634172

Tel. Čistá 461634811

 

Ordinační doba od 6.3. – 10.03. 2017

Pouze akutní a dle objednání

!!!!!!!!!!!

 

pondělí až středa zastupuje Dr. Mareš v Sebranicích

              Po 6.3. Sebranice - akutní Dr. Mareš 10:30-12:00

              Út 7.3. Sebranice - akutní Dr. Mareš 08:00-10:00  

           St  8.3. Sebranice - akutní Dr. Mareš 08:00-09:30

              Čt  9.3.  Trstěnice - 13:00 - 17:00

              Pá 10.03. Čistá      - 08:00 - 12:00

 

 

Obecní babský bál

Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky Vás srdečně zve na OBECNÍ BABSKÝ BÁL (dokument ve formátu pdf), který se bude konat v sobotu 18. 3. 2017 od 20:00 hodin v Kulturním domě Čistá.

Ordinace dětského lékaře v Trstěnici

MUDr Marcel Mareš - praktický lékař pro děti a dorost

IČO : 62033352

Adresa  ordinace: 56957 Trstěnice 184

sestra: 733 344 324,  lékař : 603 701 208

email  :  marcel.mares@seznam.cz

 

Pondělí

 

14,00-14,45 nemocní

14,45-15,30 prev.

Úterý

 

 

 

Středa

 

 

 

Čtvrtek

9,00-10,00 nem.

10,00-11,00 preven.

 

Pátek

 

 

 

 Vysvětlivky: nem. = nemocní , prev.= prevence a objednaní

 

 Upozornění: poslední pondělí v měsíci  v Trstěnici neordinujeme

 Zastupující  lékař:do 19 let MUDr. Kopecká - D. Újezd-461 631 238.

 vyšetření na řidičské průkazy, prevence apod. jen na objednání

 

 Provozní doba: pondělí –čtvrtek  7,30 -16,00 hod , pátek 7,30 – 13,00 hod

 Rozhodnutí poskytovatele : k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován

 informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon

 akt.1.2.2017                                                                                                                   

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Obec Čistá

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

PROVOZNÍHO ZAMĚSTNANCE OBCE.

 

Pracovní náplň bude spočívat ve výkonu a zajišťování všech technických činností spojených s provozem obce a jí zřizovaných organizací. Především se jedná o údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu komunikací, úklid veřejných prostranství, provoz techniky a správu a údržbu obecního majetku. Dále koordinaci činnosti pracovníků na veřejně prospěšných pracích a při výkonu trestu obecně prospěšných prací a další.

 

Požadujeme:

 

 • Středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření minimálně s výučním listem (praxe vítána)
 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B (vyšší výhodou)
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost místního prostředí
 • Umění jednat s lidmi a schopnost koncepčně a analyticky myslet
 • Loajalita a zájem o veřejný život a dění v obci
 • Profesní a časová flexibilita
 • Základy práce na PC

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - zaměstnanec“, nejpozději do pátku 10. února 2017 na Obecní úřad v Čisté. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá starosta obce Bohumil Pavliš, tel. 777 634 903 nebo obec.cista@iol.cz.

 

Náležitosti přihlášky (dokument ve formátu doc k rozkliknutí) jsou:

 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

 

Přílohy přihlášky jsou:

 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (uchazečů s trvalým pobytem v Čisté doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady o profesní a odborné způsobilosti
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů (dokument ve formátu doc k rozkliknutí)
 5. referenční lity od bývalých zaměstnavatelů (nepovinné)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Obec Čistá

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

PROVOZNÍHO ZAMĚSTNANCE OBCE.

 

Pracovní náplň bude spočívat ve výkonu a zajišťování všech technických činností spojených s provozem obce a jí zřizovaných organizací. Především se jedná o údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu komunikací, úklid veřejných prostranství, provoz techniky a správu a údržbu obecního majetku. Dále koordinaci činnosti pracovníků na veřejně prospěšných pracích a při výkonu trestu obecně prospěšných prací a další.

 

Požadujeme:

 

 • Středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření minimálně s výučním listem (praxe vítána)
 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B (vyšší výhodou)
 • Zdravotní způsobilost
 • Znalost místního prostředí
 • Umění jednat s lidmi a schopnost koncepčně a analyticky myslet
 • Loajalita a zájem o veřejný život a dění v obci
 • Profesní a časová flexibilita
 • Základy práce na PC

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - zaměstnanec“, nejpozději do pátku 10. února 2017 na Obecní úřad v Čisté. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá starosta obce Bohumil Pavliš, tel. 777 634 903 nebo obec.cista@iol.cz.

 

Náležitosti přihlášky (dokument ve formátu doc k rozkliknutí) jsou:

 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

 

Přílohy přihlášky jsou:

 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (uchazečů s trvalým pobytem v Čisté doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklady o profesní a odborné způsobilosti
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů (dokument ve formátu doc k rozkliknutí)
 5. referenční lity od bývalých zaměstnavatelů (nepovinné)

Nalezený klíč

Byl nalezen klíč se zeleným štítkem s číselným označením. Je k vyzvednutí na obecním úřadě.