Titulní banner

Aktuálně

ZUŠ OPEN

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl Vás srdečně zve 30 .5. 2017 na ZUŠ OPEN.

Více informací:

 

ZUŠ OPEN - dokument k rozkliknutí

FIT A BEAUTY DAY

V pondělí 29. 5. 2017 od 18 hodin se bude v Kulturním domě v Čisté konat FIT A BEAUTY DAY.

Více informací:

FIT A BEAUTY DAY - dokument k rozkliknutí

Noc kostelů

V pátek 9. 6. 2017 od 18 - 23 hodin  proběhne v Kostele sv. Mikuláše v Čisté již tradiční Noc kostelů.

Více informací:

 

Noc kostelů:dokument k rozkliknutí

Májové nebe

V sobotu 27. 5. 2017 od 18:30 jste srdečně zváni na OPERU POD MÁJOVÝM NEBEM 2017.

Více informací:

 

Májové nebe - dokument k rozkliknutí

Svatojánský koncert

V neděli 21. 5. 2017 od 16 hodin proběhne v kostele sv. Jana Nepomuského ve Chmelíku Svatojánský koncert. Účinkuje Musica in corde. Vstupné dobrovolné.

 

Svatojánský koncert - plakát, dokument k rozkliknutí

Zápis do ZUŠ

Základní umelecká škola B. Smetany Litomyšl pořádá ve dnech od 15. do 26. května Zápis do ZUŠ na školní rok 2017 - 2018

  • obor: hudební, literárně -  dramatický, taneční

Více informací:

Zápis do ZUŠ - dokument k rozkliknutí

Nebezpečný a objemný odpad

 

V úterý 16. května 2017  bude odborná firma LIKO odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný a objemný odpad z domácností.

 

16:00 hod. - zastávka" U pily"

16:20 hod. - prostranství u řeky pohostinství" U Chlebounů"

16:40 hod. - prostranství u pošty

17:00 hod. - prostranství za obecním úřadem (před has. zbrojnicí)

17:20 hod. - prostranství u řeky za domem č. p. 18

17:40 hod. - křižovatka za řekou u domu č. p. 58 (Briol)

 

 

Odpad se nebude skládkovat, ale bude se přímo nakládat do připravených

kontejne. Důrazně proto žádáme občany, aby odpad k likvidaci vozili na

místo výhradně až v den svozu a v určenou hodinu. Drobné součásti odpadu

dopravte na místo ve vhodných nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad

zajistěte tak, aby nemohlo dojít ke znečištění prostranství.

 

 

Co vše můžete přinést:

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové

filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřazené

léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné

škodlivinami, ledničky*, mrazničky*, televizory*, rádia *, zářivky*. Objemný odpad jako je nábytek, podlahové krytiny apod.

V rámci svozu je možné odebírat pneumatiky (likvidace pneumatik není

zahrnuta v poplatku)

 

  • označené komodity jsou odebírány v rámci zpětného odběru elektrozařízení a je na ně kladen požadavek

kompletnosti.

 

 

 

 

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích,

biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a kameny), stavební odpady

(stavební sutě, eternit), lepenka ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků.

Májová křídlovka

Obec Trstěnice a Obec Čistá pořádají 7. ročník přehlídky dechových hudeb MÁJOVÁ KŘÍDLOVKA 2017 dne 13. května 2017 od 13:00 hodin.

Více informací:

Májová křídlovka - dokument k rozkliknutí

Změny v LSPP stomatologie na rok 2017

 

Upozorňujeme občany na změny LSPP stomatologie na rok 2017.

 

 

24. 6. - 25. 6. 2017 - MUDr. Zdena Králová

2. 9. - 3. 9. 2017 - MUDr. František Zeman

Divadelní představení divadelního klubu Makov 3x muž a žena

Obec Čistá Vás srdečně zve v neděli 2. 4. 2017 od 17:00 hodin do Kulturního domu v Čisté na představení divadelního klubu Makov tři jednoaktovky Hanse Sachse

3 x muž a žena  - výběr z masopustních her a šprýmů.

Vstupné dobrovolné.

Očkování psů proti vzteklině

 

 

 

Oznamujeme občanům, že v úterý 4. dubna 2017 proběhne v obci Čistá

 

očkování psů proti vzteklině

 

Očkování bude probíhat na těchto místech:

 

16:00     Dolní zastávka

16:30     Kulturní dům

17:00     Pohostinství u Chlebounů

17:30     zastávka U Pily

Odečty vodoměrů

Upozorňujeme občany,

že ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2017 budou pracovníci VODOVODŮ s.r.o. provádět odečty vodoměrů.

 

Z tohoto důvodu prosíme občany,

aby zajistili volný přístup k vodoměru a v případě své nepřítomnosti umístili lístek se spotřebou na viditelném místě nebo spotřebu nahlásili v daném týdnu na tel. čísle 777 761 082 případně na obecním úřadě.

Dětský karneval

ŽŠ a MŠ Čistá Vás srdečně zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 1. 4. 2017 od 14:00 hodin v Kulturním domě v Čisté.

Více informací:

Dětský karneval (dokument k rozkliknutí)