Titulní banner

Aktuálně

Proč je voda cítit chlórem?

 

V letošním roce bylo z důvodů  nevyhovujících výsledků při odběru vzorků pitné vody z obecního vodovodu nutné přistoupit i u nás k preventivnímu chlórování. Vzhledem k tomuto opatření se v poslední době množí dotazy na zapáchající vodu. Proto jsme požádali správce vodovodu společnosti Vodovody Litomyšl o zajištění odborného stanoviska.

 

Vyjádření Vodovodů spol. s r.o. - dokument k rozkliknutí

Posvícenská zábava

V sobotu 22. 10. 2016 od 20 hodin jste srdečně zváni do místního Kulturního domu na Posvícenskou zábavu, kterou pořádá HC Čistá, z.s.. K tanci a poslechu hraje skupina ROTOPED.

Více informací:

Posvícenská zábava - dokument k rozkliknutí

 

 

Revize kotlů

V nejnovějším zpravodaji jsme vás informovali o tom, že je potřeba do konce roku 2016 nechat si zkontrolovat technický stav kotle, s nímž se vytápějí rodinné domy.

Pro úplnost dodáváme, že k revizi je potřeba předložit doklad o revizi komína a doklad o provedení pravidelné prohlídce a čištění komína. Cena se většinou pohybuje okolo 1000Kč + doprava. Revizního technika je nutné zvolit podle tipu kotle.

 

Kontakty na nejbližší revizní techniky:

Václav Kuchta

Budislav 4, 569 65   

Tel: 776 665 090

e-mail: kuchtavaclav@email.cz

 

Machů Josef

Litomyšl

732 772 089

e-mail: pepamachu@email.cz

 

Další revizní techniky naleznete na webové stránce:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PAK

Sousedské posezení s hudbou

Obec Čistá vás srdečně zve v sobotu 15. října 2016 na sousedské posezení s hudbou. Akce se koná od 15 hodin v Kulturním domě v Čisté. K tanci a poslechu bude celé odpoledne hrát Radek Klusoň a Miroslav Andrs.

více informací:

Sousedské posezení s hudbou - dokument k rozkliknutí

Nebezpečný odpad

V úterý 4. října 2016  bude odborná firma LIKO odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný odpad z domácností.

 

16:00 hod. - zastávka" U pily"

16:20 hod. - prostranství u řeky pohostinství" U Chlebounů"

16:40 hod. - prostranství u pošty

17:00 hod. - prostranství za obecním úřadem (před has. zbrojnicí)

17:20 hod. - prostranství u řeky za domem č. p. 18

17:40 hod. - křižovatka za řekou u domu č. p. 58 (Briol)

 

Odpad se nebude skládkovat, ale bude se přímo nakládat do připravených

kontejne. Důrazně proto žádáme občany, aby odpad k likvidaci vozili na

místo výhradně až v den svozu a v určenou hodinu. Drobné součásti odpadu

dopravte na místo ve vhodných nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad

zajistěte tak, aby nemohlo dojít ke znečištění prostranství.

 

 

Co vše můžete přinést:

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové

filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřazené

léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné

škodlivinami, ledničky*, mrazničky*, televizory*, rádia *, zářivky*.

V rámci svozu je možné odebírat pneumatiky (likvidace pneumatik není

zahrnuta v poplatku)

 

*označené komodity jsou odebírány v rámci zpětného odběru elektrozařízení a je na ně kladen požadavek

kompletnosti.

 

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích,

biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a kameny), stavební odpady

(stavební sutě, eternit), lepenka ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků.

Odečty vodoměrů

Upozorňujeme občany,

že ve dnech 22. - 30. září 2016 budou pracovníci VODOVODŮ s.r.o. provádět odečty vodoměrů.

 

Z tohoto důvodu prosíme občany, aby zajistili volný přístup k vodoměru a v případě své nepřítomnosti umístili lístek se spotřebou na viditelném místě nebo spotřebu nahlásili v daném týdnu na tel. čísle 777 761 082 případně na obecním úřadě.

Hledá se Betynka!

Na přelomu srpna a září se v obci Čistá u Litomyšle, ztratila kočička, slyšící na jméno Alžběta – Bety. Je mourovatá, s rezavými znaky – na čele má rezavou tečku a rezavý kousek ocásku. Je hubená, na začátku prázdnin měla koťákta. K neznámým lidem je ostražitá, po seznámení je přítulná. Děkujeme za jakékoliv informace. Za nalezení – ODMĚNA!!!  (dokument ve formátu doc)

 

KONTAKT:

GabulePoctova@centrum.cz

+420776076681

Změna otevírací doby knihovny v Čisté

Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby knihovny v Čisté. Od října 2016 bude otevřeno v pátek jednou za 14 dní od 15 do 17 hodin. První den změny tedy připadne na pátek 14. října 2016.

TANEČNÍ 2016

Obec Čistá pořádá pro všechny zájemce o nezapomenutelnou společenskou zábavu TANEČNÍ KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ s tanečním mistrem Ing. Janem Lexmanem.

Více informací:

TANEČNÍ 2016(dokument k rozkliknutí)

Senioři komunikují 2016

Upozorňujeme občany, že v naší obci probíhá ve dnech 8.8. - 11.8.2016 projekt "Senioři komunikují 2016". Všichni (a nejen senioři), kdo se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni. Účastníci kurzu se mohou bezplatně naučit používat internet, e-mail nebo psát text. Rovněž získají základní znalosti o bankovních službách. Kdo by měl o kurz zájem, ať se přihlásí na obecním úřadě.