Titulní banner

Aktuálně

Prodej nosných kuřic

Firma Svoboda Lučice, drůbežárna Mírovka nabízí k prodeji nosné kuřice, barva červená a černá, stáří 15 týdnů, cena 135 korun za kus. Prodej se uskuteční v sobotu 30. července v 8:50 u obecního úřadu.

 

Změna ordinační doby praktického lékaře

Oznámení praktického lékaře (dokument ve formátu pdf)

 

MUDr. David Dezort oznamuje, že v pátek 22. července nebude ordinace praktického lékaře v Čisté.

 

Dále z důvodu dovolené v době od 25. 7. do 12. 8.  2016 bude fungovat ordinace v Čisté a v Trstěnici takto:

 

Pondělí: 8:00 - 12:00 Trstěnice

Úterý: 8:00 - 12:00 Čistá

Čtvrtek: 11:00 - 14:00 Trstěnice

 

Ve středu a v pátek ošetří akutní případy MUDr. Mareš v Sebranicích.  

 

 

Pozvánka na muzikál Postřižiny

Smetanův dům Litomyšl srdečně zve k návštěvě muzikálu Postřižiny, vytvořeného na motivy známé předlohy Bohumila Hrabala.

 

Představení, ve kterém uvidíte v hlavních rolích Jana Rosáka, Lumíra Olšovského a další známé tváře, se uskuteční v sobotu 23. července od 20.30 hodin na I. nádvoří zámku Litomyšl.

 

Vstupné 260-, Kč v předprodeji a 290,- Kč na místě. Předprodej vstupenek v informačním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli, tel.: 461 612 161 nebo online na www.smetanuvdum.cz

Omezení dodávky vody

Ve čtvrtek 14. července dojde z důvodu nutné opravy vodojemu k častému kolísání tlaku vody a možnému výpadku v dodávce vody převážně v horní části obce a na výše položených místech.

Oprava je naplánována od 7 do 12 hodin dopoledne.

Nalezené klíče

Dne 3.7.2016 se na dolním konci Čisté našel svazek klíčů s textilní klíčenkou. Klíče jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Noc kostelů v Čisté

Noc kostelů v Čisté (dokument ve formátu docx)

 

Přijďte se podívat na místa, kde se po staletí setkávají cesty lidské s Božími, a za hry světel zapadajícího slunce nebo jen při svíčkách odložit aspoň na chvilku starosti a spěch všedních dní.

Srdečně zvou přátelé kostela sv. Mikuláše

Možnost brigády

Farma Drahoš Dolní Újezd přijme brigádníky na sklizeň jahod přibližně od 10. 6 do 30. 6. 2016. Pracovní doba od 6 hod. Platba v hotovosti dle výkonu každý den. Dotazy přímo na farmě nebo na tel.: 607 607 632.

2. branný den v Čisté

2. BRANNÝ DEN V ČISTÉ (dokument ve formátu doc)

 

4. června 2016

start: mezi 13 – 14 hod

vyhlášení: cca 16,30

Kde:

fotbalové hřiště (start – cíl)

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM · ukázka výcviku policejních psů (17 hod) · opékání buřtů (párek pro děti zdarma) · kiosek s občerstvením otevřen · POČASÍ NÁS NEROZHÁZÍ

Cestovní doklady pro děti

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

 

Více informací:Cestovní doklady pro děti ( dokument k rozkliknutí)

 

 

 

 

 

Schůzka občanů s představiteli obce

Zastupitelstvo obce Čistá v únoru letošního roku zadalo tvorbu nového Územního plánu obce (dále také ÚPO). Současně bylo zahájeno shromažďování podkladů pro úspěšné zajištění tohoto důležitého úkolu. Jedním z mnoha cílů, kterých by při tvorbě významného strategického plánovacího dokumentu mělo být dosaženo je také stanovení optimálního, všeobecně akceptovatelného a sociálně únosného způsobu čištění odpadních vod v obci. K posouzení tohoto složitého, velmi širokého a dosud dlouze a podrobně diskutovaného problému si obec objednala odbornou variantní studii s názvem Možnosti čištění odpadních vod v obci Čistá.

Nedávno Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo dotaci na pořízení první etapy Územního plánu obce Čistá ve výši 89.000 Kč a nic tedy nebrání zahájení prací.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti svolávám schůzku občanů s představiteli obce.

 

Schůze se koná v úterý 17. května 2016 v kulturním domě v Čisté

od 17 hodin

Během jednání bude prezentována studie možnosti čištění odpadních vod v obci čistá, přítomným autorem studie Ing. Romanem Sládkem ze společnosti ProVenkov. V diskusi bude také možné vznést připomínky k dosud platnému ÚPO a náměty k nově vznikajícímu územnímu plánu obce.  

Bohumil Pavliš, starosta v. r.

Nebezpečný a objemný odpad

NEBEZPEČNÝ a OBJEMNÝ ODPAD

V úterý 17. května 2016  bude odborná firma LIKO odvážet k nezávadné likvidaci nebezpečný a objemný odpad z domácností.

 

16:00 hod. - zastávka" U pily"

16:20hod. - prostranství u řeky pohostinství" U Chlebounů"

16:40hod. - prostranství u pošty

17:00hod. - prostranství za obecním úřadem (před has. zbrojnicí)

17:20hod. - prostranství u řeky za domem č. p. 18

17:40 hod. - křižovatka za řekou u domu č. p. 58 (Briol)

 

Odpad se nebude skládkovat, ale bude se přímo nakládat do připravených

kontejne. Důrazně proto žádáme občany, aby odpad k likvidaci vozili na

místo výhradně až v den svozu a v určenou hodinu. Drobné součásti odpadu

dopravte na místo ve vhodných nádobách nebo pytlích. Veškerý odpad

zajistěte tak, aby nemohlo dojít ke znečištění prostranství.

 

Co vše můžete přinést:

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové

filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřazené

léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné

škodlivinami, ledničky*, mrazničky*, televizory*, rádia *, zářivky*. Objemný odpad jako je nábytek, podlahové krytiny apod.

V rámci svozu je možné odebírat pneumatiky (likvidace pneumatik není

zahrnuta v poplatku)

*označené komodity jsou odebírány v rámci zpětného odběru elektrozařízení a je na ně kladen požadavek

kompletnosti.

 

Do těchto sběrů nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích,

biologicky rozložitelný odpad (zeleň, seno, zemina a kameny), stavební odpady

(stavební sutě, eternit), lepenka ve větším množství, autovraky nebo zbytky autovraků.