Titulní banner

Úřední deska

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 03.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
74/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU 2

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 20.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
73/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru2.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU 1

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 20.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
73/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru1.pdf

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Datum zveřejnění: 12.01.15 - 11.02.15
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje.
72/Rozeslani oznameni PpZPR Labe.doc

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

Datum zveřejnění: 07.01.15 - 06.02.15
"Národní plán povodí Labe" (dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete v příloze a na úřední tabuli na Obecním úřadě v Čisté.
72/rozeslani ozn. NPP Labe.doc

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ

Datum zveřejnění: 24.09.14 - 24.10.14
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
68/Zverejneni_zameru Sm-sna cesta 4603.doc