Titulní banner

Úřední deska

Studie odkanalizování obce Čistá

Datum zveřejnění: 19.09.16 - 30.11.16

ZO Čistá zadalo v nedávné době společnosti ProVenkov studii s názvem možnosti čištění odpadních vod v obci Čistá. Cílem dokumentu bylo zmapovat odbornou a nezávislou firmou všechny možnosti, kterými je možné čistit odpadní vody z domácností na území obce. Projektanti zpracovali 11 variant způsobů čištění včetně technické a ekonomické analýzy a zajistili stanoviska Krajského úřadu, Městského úřadu v Litomyšli a Povodí Labe. Studie odsouhlasená schůzí ZO Čistá dne 12. 9. 2016 je k nahlédnutí na obecním úřadu v Čisté. Dokument poslouží jako podklad k dalšímu jednání a případné změně Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Pardubického kraje. Vzhledem ke své velikosti, nemůže být dokument nahrán na webové stránky v elektronické podobě. Pokud by měl někdo o elektronickou verzi zájem, může přijít na obecní úřad s vhodným nosičem a dokument mu bude nahrán.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Datum zveřejnění: 14.09.16 - 14.12.16

Obecní úřad zveřejňuje převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dokument ve formátu pdf) se stavem ke dni 1. 8. 2016 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:

 

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 29.08.16 - 11.09.16

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení),se svolává 16. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu doc).

 

Schůze se koná

 

v pondělí 12. září 2016

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Majetkoprávní záležitosti
 2. Finanční záležitosti
 3. Organizační záležitosti
 4. Různé                               

Obecně závazná vyhláška obce Čistá č. 1/2016

Datum zveřejnění: 29.07.16 - 15.08.16

Zastupitelstvo obce Čistá se na svém zasedání dne 20. 6. 2016 usnesením č. 1/15/16 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Čistá č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čistá (dokument ve formátu pdf)

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 10.06.16 - 20.06.16

 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ (dokument ve formátu pdf)

 

v souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), svolávám 15. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 20. června 2016

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Obecně-závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čistá
 2. Požární řád obce
 3. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
 4. Finanční záležitosti
 5. Majetkoprávní záležitosti
 6. Organizační záležitosti
 7. Různé