Titulní banner

Úřední deska

OZNÁMENÍ ČEZ

Datum zveřejnění: 20.09.12 - 14.05.14

V příloze naleznete oznámení o přerušení dodávky elektřiny a také upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.


43/Okle-nt-sn-S stromovi.pdf

Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

Datum zveřejnění: 04.07.12 - 19.07.12
V příloze naleznete oznámení změny koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje" Dále upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce.
41/Aktualizace Koncepce ochrany p-i-Srody Pardubick-Rho kraje.pdf

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ČISTÁ ZA ROK 2011

Datum zveřejnění: 25.05.12 - 11.06.12
V příloze naleznete návrh závěrečného účtu obce Čistá za rok 2011, tak jak jej bude projednávat zastupitelstvo obce. Všechny citované přílohy v písemné podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
40/Z--O.doc