Titulní banner

Úřední deska

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KOUPI MOVITÉHO MAJETKU

Datum zveřejnění: 19.05.14 - 13.06.14
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Svitavy vyhlašuje výběrové řízení č. HSY/49/2014 - 2. kolo na zjištění zájemce o koupi movitého majetku, a to: hrobové zařízení na hřbitově v Litomyšli. Více info v příloze
64/V--b-srov-R -i-Szen-S - hrob Litomy-nl.pdf

OZNÁMENÍ O DNI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Datum zveřejnění: 07.05.14 - 27.05.14

Volby se konají

   

v pátek 23.5.2014 a v sobotu 24.5. 2014

  

 

Volební místností je určena zasedací místnost Obecního úřadu v Čisté.

 

Voliči, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou.

Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky nejméně 3 dny před konáním voleb.


63/Ozn-nmen-S o dni a m-Sst-s kon-nn-S voleb.doc

TISKOVÁ ZPRÁVA K ÚHRADĚ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Datum zveřejnění: 20.04.14 - 05.08.14

Daň z nemovitých věcí do výše 5000 Kč je splatná najednou, a to do pondělí 2. června 2014. Všechny informace potřebné k zaplacení daně budou uvedeny na poštovních složenkách, které občané obdrží v průběhu měsíce května 2014. Složenky budou rozesílané v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně; složenky budou rozesílané postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 26. května 2014.

 

Za všechny nemovité věci poplatníka na území jednoho kraje bude na složence uvedena daň z nemovitých věcí v jedné částce. Pokud vlastní občané nemovité věci ve více krajích, obdrží v jedné obálce společně složenky za všechny tyto kraje.

 

Na každé složence bude uvedeno číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části,budou uvedeny další důležité údaje:

·        celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,

·        výše a termíny splatnosti splátek,

·        stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,

·        název a adresa územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník v současné době uložen spis k dani z nemovitých věcí;tento údaj je důležitý pro komunikaci s finančním úřadem.

 

V průběhu měsíce května 2014 zpřístupní Finanční úřad pro Pardubický kraj na všech svých územních pracovištích k nahlédnutí hromadný předpisný seznam za celý kraj. Tímto hromadným předpisným seznamem finanční úřad sdělí poplatníkům, kteří neměli povinnost podat daňové přiznání a u nichž došlo ke změně výše daně z nemovitých věcí oproti roku 2013, novou částku daně.

 


62/TISKOV-- ZPR--VA k placen-S DNV 2014.docx