Titulní banner

Úřední deska

Návrh rozpočtu obce Čistá na rok 2013

Datum zveřejnění: 28.11.12 - 18.12.12
Rozpočet obce Čistá na rok 2013 - NÁVRH                                                                                                                                   
 
PŘÍJMY    
 
Daňové příjmy 9 250
Nedaňové příjmy 4 010
Neinvestiční dotace 400
CELKEM 13 660
VÝDAJE   
Zemědělství a  lesnictví 1 500
Vodovodní hospodářství 1 000
ZŠ - příspěvek obce  příspěvek na žáky jiným obcím 800
 Příspěvek na žáky jiným obcím 200
Knihovna, kronika 13
Provoz ordinace 6
Bytové  hospodářství 100
Revitalizace obce 200
Veřejné osvětlení 100
Pohřebnictví 40
Komunální služby 1000
Komunální odpad 550
Místní komunikace - údržba 20
Zimní údržba 50
Péče o vzhled obce 300
SPOZ - dary 50
Pečovatelská služba - příspěvek 5
Záj.tělových. a rekreační činn. převážně mládeže 100
Požární ochrana 150
Činnost  zastupitelstva 800
Činnost  místní správy 800
Bankovní poplatky 10
Rozpisové rezervy 5 866
CELKEM 13 660
   
             
   
             
zveřejněno: 27. listopadu 2012      
sejmuto:    

45/N-nvrh rozpo--tu 2013 zve-iejn-sn-S.pdf

OZNÁMENÍ ČEZ

Datum zveřejnění: 20.09.12 - 14.05.14

V příloze naleznete oznámení o přerušení dodávky elektřiny a také upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.


43/Okle-nt-sn-S stromovi.pdf

Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

Datum zveřejnění: 04.07.12 - 19.07.12
V příloze naleznete oznámení změny koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje" Dále upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce.
41/Aktualizace Koncepce ochrany p-i-Srody Pardubick-Rho kraje.pdf

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ČISTÁ ZA ROK 2011

Datum zveřejnění: 25.05.12 - 11.06.12
V příloze naleznete návrh závěrečného účtu obce Čistá za rok 2011, tak jak jej bude projednávat zastupitelstvo obce. Všechny citované přílohy v písemné podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
40/Z--O.doc