Titulní banner

Úřední deska

Informace o změně daňového řádu POZOR NA POKUTY

Datum zveřejnění: 08.03.11 - 07.04.11
 Podle § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání (jakékoliv), ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. Výše pokuty činí minimálně 500 Kč a správce daně musí pokutu udělit i v případě, že daňové přiznání zní na velmi malou částku příp. na nulu! Finanční úřad nemá možnost pokutu snížit nebo odpustit. 

Může tak dojít k situaci, kdy bude dne 8. 2. 2011 podáno přiznání k dani z nemovitostí s povinností zaplatit daň ve výši 51 Kč. Protože přiznání bylo podáno více než 5 pracovních dnů po řádném termínu (31. 1. 2011), správce daně musí předepsat pokutu ve výši 500 Kč.  

Od nového roku v souvislosti s placením daní vstoupila v platnost další nepříjemná změna a to, že přestaly existovat daňové složenky tzn., že daň musí poplatník uhradit buď v hotovosti na FÚ nebo za její bezhotovostní převod na účet FÚ zaplatit poplatek poště nebo svému bankovnímu ústavu.

.


26/Let-nk - Konec da-Nov-R slo-uenky.pdf

Odečet vodoměrů

Datum zveřejnění: 20.12.09 - 20.12.09

V týdnu od 3.1. do 7.1.2011 bude probíhat odečet vodoměrů. Prosíme občany, kteří v tyto dny nebudou k zastižení, aby v tomto týdnu zavolali stav svého vodoměru na obecní úřad (tel.č. 461 634 903) nebo nechali papírek se samoodečtem na viditelném místě.

Svoz popelnic v roce 2011

Datum zveřejnění: 20.12.09 - 20.12.09

V roce 2011 bude probíhat svoz popelnic každé liché úterý. Mobilní svozy nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhnou v květnu a říjnu 2011, přesné termíny budou včas zveřejněny místním rozhlasem, na plakátcích i na internetu.