Titulní banner

Úřední deska

Datum zveřejnění: 29.04.17 - 19.05.17

Starosta Obce Čistá zveřejňuje Oznámení o záměru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Více informací:

Oznámení - dokument k rozkliknutí

Veřejná vyhláška

Datum zveřejnění: 27.04.17 - 30.05.17

Finanční úřad v Pardubicích zveřejňuje VEŘEJNOU VYHLÁŠKU (dokument ve formátu pdf) o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí.

Zasedání Zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 12.04.17 - 25.04.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 21. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 24. dubna 2017

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

  1. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017
  4. Finanční záležitosti – rozpočtové opatření
  5. Různé                               

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Datum zveřejnění: 01.03.17 - 01.08.17

Obecní úřad zveřejňuje převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dokument ve formátu xlsx) se stavem ke dni 1. 2. 2017 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:

 

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Zasedání zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 22.02.17 - 06.03.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 20. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu doc)

 

Schůze se koná

 

v pondělí 6. března 2017

od 17:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

  1. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017 a následujících
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Různé