Titulní banner

Úřední deska

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 10.06.16 - 20.06.16

 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ (dokument ve formátu pdf)

 

v souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), svolávám 15. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 20. června 2016

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Obecně-závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čistá
 2. Požární řád obce
 3. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
 4. Finanční záležitosti
 5. Majetkoprávní záležitosti
 6. Organizační záležitosti
 7. Různé

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 08.04.16 - 18.04.16

 

 

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 14. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu doc). Schůze se koná

 

v pondělí 18. dubna 2016

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Finanční záležitosti
 2. Majetkoprávní záležitosti
 3. Organizační záležitosti
 4. Různé

 

Závěrečný účet obce za rok 2015

Datum zveřejnění: 01.04.16 - 19.04.16

Zastupitelstvu obce Čistá bude na schůzi 18. dubna 2016 předložen ke schválení Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2015. Dokument je na úřední desce a současně je k nahlédnutí včetně všech povinných příloh na Obecním úřadě v Čisté.ZÚO (dokument WORD) zde

Státní pozemkový úřad

Datum zveřejnění: 21.03.16 - 06.04.16

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí č.j. SPU 014304/2016 (dokument ve formátu pdf) a oznamuje, že příloha k vydanému rozhodnutí je přístupná k veřejnému nahlédnutí na Pobočce Svitavy a na Obecním úřadě v Mikulči.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Datum zveřejnění: 21.03.16 - 01.06.16

Obecní úřad zveřejňuje převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dokument ve formátu xls) se stavem ke dni 1. 2. 2016 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:

 

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/