Titulní banner

Úřední deska

Dokumenty Městského úřadu v Litomyšli

Datum zveřejnění: 16.02.17 - 02.03.17

Městský úřad v Litomyšli zveřejňuje dva dokumenty:

 

 • rozpočet za rok 2016  - dle §5 odst. 3 zák. č. 23/2017 Sb. by měl být spolu s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejněn i pro porovnání schválený rozpočet na předcházející rok, tj. 2016  (dokument ve formátu pdf)
 • střednědobý výhled rozpočtu ML 2017 - 2019 - dle §39, odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb. (dokument ve formátu pdf)

Zasedání zastupitelstva obce

Datum zveřejnění: 23.01.17 - 06.03.17

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 19. zasedání Zastupitelstva obce Čistá. Schůze se koná

 

v pondělí 6. února 2017

od 17:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Organizační záležitosti
 2. Plán stavební a investiční činnosti v roce 2017 a následujících
 3. Finanční záležitosti
 4. Majetkové záležitosti
 5. Informace o činnosti orgánů obce a plnění usnesení za rok 2016
 6. Různé                               

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 30.11.16 - 13.12.16

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení), se svolává 18. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu pdf)

 

Schůze se koná

 

v pondělí 12. prosince 2016

od 17:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Rozpočet obce na rok 2017
 2. Rozpočtový výhled
 3. Finanční záležitosti
 4. Majetkové záležitosti
 5. Příprava plánu stavební a investiční činnosti v roce 2017
 6. Různé                               

Studie odkanalizování obce Čistá

Datum zveřejnění: 19.09.16 - 30.11.16

ZO Čistá zadalo v nedávné době společnosti ProVenkov studii s názvem možnosti čištění odpadních vod v obci Čistá. Cílem dokumentu bylo zmapovat odbornou a nezávislou firmou všechny možnosti, kterými je možné čistit odpadní vody z domácností na území obce. Projektanti zpracovali 11 variant způsobů čištění včetně technické a ekonomické analýzy a zajistili stanoviska Krajského úřadu, Městského úřadu v Litomyšli a Povodí Labe. Studie odsouhlasená schůzí ZO Čistá dne 12. 9. 2016 je k nahlédnutí na obecním úřadu v Čisté. Dokument poslouží jako podklad k dalšímu jednání a případné změně Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Pardubického kraje. Vzhledem ke své velikosti, nemůže být dokument nahrán na webové stránky v elektronické podobě. Pokud by měl někdo o elektronickou verzi zájem, může přijít na obecní úřad s vhodným nosičem a dokument mu bude nahrán.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Datum zveřejnění: 14.09.16 - 14.12.16

Obecní úřad zveřejňuje převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (dokument ve formátu pdf) se stavem ke dni 1. 8. 2016 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:

 

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Zasedání Zastupitelstva obce Čistá

Datum zveřejnění: 29.08.16 - 11.09.16

V souladu se zněním § 92 zákona o obcích (obecní zřízení),se svolává 16. zasedání Zastupitelstva obce Čistá (dokument ve formátu doc).

 

Schůze se koná

 

v pondělí 12. září 2016

od 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Čisté

 

Program:

 

 1. Majetkoprávní záležitosti
 2. Finanční záležitosti
 3. Organizační záležitosti
 4. Různé