Titulní banner

Úřední deska

NAŘÍZENÍ RO Č. 1/2015

Datum zveřejnění: 01.04.15 - 01.05.15
Rada obce Čistá se na svém zasedání dne 23. března 2015 usnesením č. RO 1/7/15 usnesla vydat na základě pověření ZO Čistá Nařízení Rady obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
77/Na-i-Szen-S RO 1-2015.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 03.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
74/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU 2

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 20.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
73/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru2.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU 1

Datum zveřejnění: 16.02.15 - 20.03.15
Informace o záměru převodů nemovitostí Zveřejněné podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. po dobu min. 15-ti dní. Po tuto dobu si občané obce mohou vyžádat informace týkající se převáděného majetku, vyjadřovat se k uvažovaným převodům nemovitostí, případně předkládat své nabídky.
73/Zve-iejn-sn-S z-nm-sru1.pdf