19. listopadu 2021

Rada obce schválila na svém jednání 12. 10. 2021  tyto záměry prodeje částí pozemků:

 

záměr prodeje č.1 - dokument k rozkliknutí

záměr prodeje č. 2- dokument k rozkliknutí