Titulní banner

Aktuálně

Setkání poslankyně PSP ČR Ing. Květy Končické s občany

Poslankyně za KSČM Ing. Květa Končická srdečně zve občany na setkání, při kterém proběhne mj. poděkování za podporu při letošních volbách do PSP ČR. Setkání se uskuteční v pátek 2. čevence od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Odečet vodoměrů

Od pátku 2. 7. do středy 7. 7. bude p. Doležal provádět odečet vodoměrů. Žádáme proto, abyste umístili papírek se samoodečtem na viditelné místo, aby odečty mohly proběhnut bez komplikací.

Svoz komunálního odpadu

V úterý 6. července 2010 - v den státního svátku - bude svoz komunálního odpadu probíhat beze změn, podle obvyklého svozového plánu.

Zelená úsporám

Poradenské místo má působnost pro oblast MAS Litomyšlsko a MAS Hlinecko a je k dispozici veškerým zájemcům z těchto oblastí, tedy i občanům naší obce, o informace týkající se dotace Zelená úsporám.

Jeho sídlo se nachází v Proseči, v kanceláři MAS Litomyšlsko, Proseč 125, Ubytovna Toulovec, 1. patro.
Konzultační hodiny jsou každé pondělí  od 8:00 do 16:00 hod a úterý od 8:00 hod do 12:00 hod.

Veřejná vyhláška

Městký úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, vodosprávní úřad vydal veřejnou vyhlášku, kterou naleznete v příloze článku.
20/vv.pdf

Pátrání po osobě

Policie ČR žádá o pomoc při pátrání po 75letém muži. Bližší informace včetně fotografie jsou uvedeny na této internetové adrese: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10150803101709

Uzavírka úseku komunikace Litomyšl - Polička

Ve dnech 7., 8. a 14., 15. srpna bude z důvodu úplné uzavírky části silnice II/360 mezi Litomyšlí a Poličkou uzavřena i komunikace mezi Trstěnicí a Dolním Újezdem. Z tohoto důvodu povede přes naši obec objížďka Trstěnice – Osík. Podrobnou mapu uzavírek s dalšími informacemi naleznete v příloze článku.
19/objizdka srpen.pdf

Zveřejnění záměru obce

V přílohách článku jsou umístěna Zveřejnění záměru obce Čistá převést nemovitý majetek. Tyto záměry schválila Rada obce na svém zasedání dne 15. července 2010.
19/zamer2 RO58.pdf

Výběrové řízení - 3. kolo

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Svitavy vyhlašuje výběrové řízení - 3. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu. Podrobnější informace naleznete v příloze.
20/kornice.pdf

Navýšení kapacity MŠ

vedení Mateřské školy v Čisté dosáhlo navýšení její kapacity. Z tohoto důvody budou moci být uspokojeny všechny žádosti rodičů o umístění dětí do MŠ.
20/M--.pdf

Nález modelu letadla

V nedávné době se na území sousední obce našel radiem řízený model letadla vyšší hodnoty. Pokud někdo takový model postrádá, ať tuto skutečnost sdělí obecnímu úřadu v Čisté, kde jsou k dispozici bližší informace a kontakt na nálezce.

Veřejná vyhláška

V příloze článku je umístěna Veřejná vyhláška - oznámení o zjišťování průběhu hranic v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami s upřesněním přídělů v katastr. území Mikuleč a části katastr. území Čistá u Litomyšle.
21/VV prubeh hranic.pdf