Titulní banner

Aktuálně

UZAVŘENÍ POŠTY V ČISTÉ

Dne 20. 7. 2015 bude z technických a personálních důvodů uzavřena pošta v Čisté u Litomyšle. Klienty obslouží pošta v Trstěnicích a v Litomyšli.

POZVÁNKA DO TRSTĚNICE

Jako každý rok tak i letos pořádá Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice spolu s Obcí Trstěnice slavnost Trstěnické divadelní léto, které se koná v přírodním areálu za základní školou od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna 2015. Více informací naleznete v příloze.
82/TRST--NICK-- DO----NKY plak-nt.pdf

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY

V neděli 30. 8. 2015 se konají v Jiráskově údolí v Benátkách u Litomyšle motokrosové závody. Začátek závodu je stanoven na 11:40 hodin. Občerstvení a doprovodný program pro děti zajištěn.
82/plakat motokros benatky.jpg

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Věříme, že včasné informování spoluobčanů, například na webových stránkách obce, plakátových plochách, úředních deskách nebo obecním rozhlasem o možných rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm, může významně snížit počet požárů.

 

Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí. Následná likvidace požárů jednotkami požární ochrany je v současné době mimořádně časově a finančně náročná.

 

Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na informační lince číslo 950 570 555.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat  žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

 

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.

 

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu

 www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.


82/TZ Kotl-Skov-R dotace.doc

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 13.8 a v pátek 14.8. se nebude v Trstěnici a v Čisté ordinovat. Pacienty v neodkladných případech ošetří MUDr.Marcel Mareš – ve čtvrtek v Trstěnici od 9 do 10 hodin , v pátek dopoledne v ordinaci v Sebranicích.

UPOZORNĚNÍ NA NÁLEZ FOTOAPARÁTU

Poctivý nálezce ORLICKOÚSTECKO, SVITAVSKO - Nalezený fotoaparát a videokamera jsou prozatím uloženy na Obvodním oddělení policie ve Svitavách. V neděli 24. července 2015 dopoledne byla na vlakovém nádraží v České Třebové na nástupišti číslo 4 nalezena černá brašnička, v níž byl uložen nejen fotoaparát, ale i videokamera. Záměrně neuvádíme značky nalezených věcí. Tuto inormaci očekáváme od samotného majitele. Pakliže dotyčná osoba prokáže, že nalezené cennosti jsou jeho majetkem, velmi rádi mu je vydáme! Cennosti jsou prozatím uloženy na Obvodním oddělení policie ve Svitavách, adresa: Purkyňova 1907/2, 568 14. Telefonické spojení na stálou službu je 974 578 651. Právě na této adrese, případně na tomto telefonním čísle nás může majitel "ztracených" věcí oslovit. 28. července 2015 nprap. Anna Štegnerová tisková mluvčí
82/foto nalezen-R bra-nni--ky.jpg

ZMĚNA ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 3. září nebude v Trstěnici odpolední ordinace. Pacienti s náhlým onemocněním budou ošetřeni v Trstěnici v době od 10:30 do 12 hodin. Ordinovat se nebude ani v pátek 4. září v Čisté. Pacienty v případě potřeby vyšetří MUDr. Rottscheinová na poliklinice v Litomyšli v době od 8 do 10 hodin.

KRAJSKÉ DOŽÍNKY 2015

Dne 20.9. - 21.9. 2015 se budou konat Krajské dožínky v Pardubicích. PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ, 20. 9. od 11 h do 19 h Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje ZÁMEK PARDUBICE, 20. 9. 2015 od 13 hodin, 21. 9. 2015 od 8.30 do 14 hodin, vstup zdarma Tradice a řemesla v prezentaci středních škol Pardubického kraje – pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s Východočeským muzeem a středními školami Pardubického kraje Společné oficiální zahájení akcí bude v neděli ve 14 h na Pernštýnském náměstí Program na zámku: Těšit se můžete na zábavnou poznávací soutěž s kolem štěstí nebo na výstavu historických zemědělských strojů a nářadí. Uvidíte, jak se vázala povřísla a snopy, stavěl panák, mlátilo obilí. Děti se zblízka setkají s domácími zvířaty z tradičních hospodářských chovů. Zkusíte si výrobu upomínkových dožínkových předmětů, ochutnáte tradiční dožínkové pokrmy a nápoje dle receptur z období 1. světové války připravené žáky středních odborných škol

KULTURNÍ AKCE V ČISTÉ

Srdečně zveme občany, na dvě velké kulturní akce v obci Čisté. V sobotu 19. září se od 20hodin v kulturním domě koná již 4. Jiřinkový ples. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr COMBO 2 Litomyšl. Od 2. října bude v kulturním domě probíhat taneční kurz pro mírně pokročilé s tanečním mistrem Ing. Janem Lexmanem. Další termíny kurzu jsou 16. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11. a 20. 11. 2015. Cena za 5 lekcí a závěrečný ples je 1.300 Kč za pár. Více informací o kulturních akcích naleznete na přiložených letáčcích.
82/PLAKAT TANE--NI 2015.pdf