Titulní banner

Úřední deska

obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Datum zveřejnění: 20.12.20 - 08.01.21

Zastupitelstvo obce schválilo úpravu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícího na území obce Čistá - tzv. "poplatek za popelnice".

S platností od 1. 1. 2020 je poplatek stanoven na 500 Kč na osobu a rok za dodržení všech dříve platných podmínek.

obecně závazná vyhláška č. 1/2021