Titulní banner

čištění odpadních vod - kanalizace

financování projektu

Projekt je financován vícezdrojově. Níže uvádíme jednotlivé zdroje + podíl na celkových nákladech akce:

- dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, 38 %

- dotace od Pardubického kraje, 6 - 8 %

- spolufinancování ze strany občanů, cca 7 %

- spolufinancování ze strany obce, 48 %

 

 

poplatky

Výše měsíčního poplatku za provoz DČOV byl stanoven na 400 Kč (vč. DPH). A to rozhodnutím zastupitelstva obce č. ZO 2/4/2023 dne 10. 1. 2023.

 

Poplatek zahrnuje:

- pravidelné kontroly DČOV

- údržbu, servis

- odkalení DČOV

- naočkování bakteriemi

- vzorkování přečištěné vody

- vzdálený monitoring

- příspěvek do fondu oprav aj.

 

Poplatek bude uživateli hrazen čtvrtletně, tj. ve výši 1 200 Kč takto:

- úhrada za 1. čtvrtletí k 20. 2.

- úhrada za 2. čtvrtletí k 20. 5.

- úhrada za 3. čtvrtletí k 20. 8.

- úhrada za 4. čtvrtletí k 20. 11.

Úhradu směřujte na poplatkový účet obce č. 5601983359/0800 (var. symbol 2321xxx, namísto xxx uveďte své číslo popisné)