Titulní banner

Kulturní dům

 

Od roku 2009 do roku 2011 probíhala v obci největší investiční akce v jejích dějinách – Revitalizace centra obce Čistá. Na tento projekt získala obec dotaci z Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu – Rozvoje městských a venkovských oblastí. Schválením smlouvy Zastupitelstvem obce Čistá a následným podpisem předsedou regionální rady, hejtmanem Radko Martínkem, tak bylo završeno dlouhodobé úsilí představitelů obce směřující ke zlepšení stavu jejího centra.

Obsahem projektu byla demolice stávajícího kulturního domu, vybudování nového víceúčelového zařízení pro kulturu, sport a spolkovou činnost či rekonstrukce dětského hřiště na zahradě mateřské školy. Dále vzniklo víceúčelové hřiště s umělou trávou a byly obnoveny hrací prvky v zahradě mateřské školy. Součástí budovaného areálu bylo též letní venkovní posezení, zpevněné venkovní jeviště pro letní společenské a kulturní akce, parkovací plocha pro šestnáct vozidel a bezbariérové řešení přístupových chodníků pro pěší u všech veřejných budov v centru obce.

Datum zahájení prací bylo stanoveno na 1. červenec 2009. Termín ukončení prací pak na 31. prosinec 2011.

Nový kulturní dům byl slavnostně otevřen 26. listopadu 2011. Od té doby plně slouží veřejnosti a je stále více využíván i lidmi z okolí.

 

 

 

 

        

Fotogalerie

Úvodní slovo

Videoreportáž

 

(heslo:cista)

Napsali o nás

Prezentace (historie)

     Celé video ze zahájení      

kulturní dům v Čisté je otevřený

ke stažení zde

 ke stažení zde