Titulní banner

Modernizace lesních cest

V letech 2022 - 2023 došlo k významné opravě páteřních lesních cest.

Ve spolupráci se stavební společností Skanska a.s. Praha, projekční kanceláři PČDP s.r.o. Litomyšl a díky získaným finančním prostředkům ze SZIF jsme měli možnost opravit klíčovou cestu pro obecní lesy. Jedná se o více než 2,5 km dlouhou komunikaci od kraje lesa napříč údolím Jalového potoka až k hranici katastrálního území Pohodlí. A to v lokalitě pod areálem bývalého vysílače na Pohodlí.

Těžká technika, která cestu využívala při těžbě či odvážení dřeva učinila po mnoha letech užívání z cesty prakticky nesjízdný tankodrom. Došlo tedy ke stržení nevhodného materiálu, navezení a zhutnění několika vrstev hrubého a jemnějšího štěrku. V kopcích a přes údolí byl povrch ošetřen štěrko-cementovým prolitím. Na jaře dojde k finálním dokončovacím pracím, vč. dvojitého postřiku.

Kromě vlastního povrchu cesty byly zbudovány výhybny a rampoviště pro skládku kulatiny. Příjemné prostředí tamějších lesů a sjízdný terén vyzývá k procházkám či cyklovýletům.

 

celkové náklady na stavbu: 3 786 243 Kč

dotace SZIF:                        2 189 796 Kč

vlastní zdroje:                      1 596 447 Kč