Titulní banner

Obecní zpravodaj

 
ROČNÍK 2024
2/2024 informace z OÚ, odpad. hosp., ZO a RO,ZŠ a MŠ, konalo se, spolky, jiné, blížící se akce
1/2024 informace z OÚ, ZO a RO, odpadové hosp., ZŠ a MŠ, spolky, konalo se, blížící se akce
ROČNÍK 2023
1/2023 Informace z OÚ, ZO a RO,ZŠ a MŠ, konalo se, aktuální dění, blížící se akce
  mimořádný zpravodaj
2/2023 Informace z OÚ, ZO a RO, ZŠ a MŠ, spolky, konalo se, jiné, blížící se akce
3/2023 informace z OÚ, ZO a RO, odpadové hospodářství, ZŠ a MŠ, konalo se, spolky, jiné, blížící se akce
4/2023 Informace z OÚ, ZO a RO, odpadové hospodářství, ZŠ a MŠ, spolky, jiné, blížící se akce
ROČNÍK 2022
1/2022 Informace z OÚ, ZŠ a MŠ, aktuální dění, TKS 2022
2/2022 Informace z OÚ, ZŠ a MŠ, akturální dění a další
3/2022 Informace z OÚ, ZŠ a MŠ, spolky, aktuální dění, blížící se akce a další
4/2022 informace z OÚ, ZŠ a MŠ,spolky, aktuální dění, blížící se akce
ROČNÍK 2021 
1/2021 Informace OÚ, ZŠ a MŠ, konané a nekonané akce a další
2/2021 Přehled poplatků, zájem o ČOV, nabídka reklamních předmětů
3/2021 Informace OÚ, ZŠ a MŠ, novinky
4/2021 Informace OÚ, ZŠ a MŠ, spolky, konané akce a budoucí akce a další
ROČNÍK 2020 
1/2020 Informace OÚ, ZŠ a MŠ, spolky, konané akce, plánované akce a další
2/2020 Informace OÚ-KODUS, odpady, ZŠ a MŠ, spolky, konané akce, plánované akce a další
  mimořádný zpravodaj - čištění odpadních vod
3/2020 informace z OÚ, ZO a RO, MŠ, ZŠ, spolky, konalo se a jiné
4/2020 Informace ZŠ a MŠ, ZO a RO, čištění odpadních vod, proběhle akce a jiné
5/2020 Slavnostní zakončení obnovy zvonů, rozpis fotbalových zápasů, povodňová prohlídka
6/2020 Informace z OÚ, ZŠ a MŠ, spolky, konané akce a jiné
ROČNÍK 2019
1/2019  Informace ZŠ a MŠ, ZO a RO, Rozhovor se starosty, Advent a další
2/2019 Informace obecního úřadu, ZŠ a MŠ, Tříkrálová sbírka, plesy a další
3/2019 Informace obecního úřadu, ZO, ROZŠ a MŠ, TJ Sokol a další
4/2019 Bydlení pro seniory, chodníky, likvidace pneumatik na Pohodlí, spolková činnost a další
5/2019 Zvon Mikuláš, voda, pozvánky, přehled akcí
6/2019 Zvon Mikuláš, odpadové hospodářství, přehled akcí
2019 Mimořádný zpravodaj
 ROČNÍK 2018 
1/2018 Adventní výstava, Tříkrálová sbírka, informace MŠ a ZŠ, RO, ZO a další
2/2018

Zprávy z MŠ a ZŠ, ZO a RO, Kulturní akce v KD

3/2018

Zprávy z MŠ a ZŠ, spolky v obci Čistá, ZO a RO 

4/2018

 Zprávy z MŠ a ZŠ, spolky, ZO a RO,  další

5/2018

 Zprávy z MŠ a ZŠ, spolky, ZO a RO, pozvánky na advent, další

ROČNÍK 2017
1/2017 Adventní výstava, Tříkrálová sbírka, informace MŠ a ZŠ, ZO, RO a další
2/2017 Zprávy z MŠ a ZŠ, Kulturní akce v KD, Územní plán, ZO a RO a další
4/2017 Zprávy z MŠ a ZŠ, Branný den, ZO, RO a další
6/2017 Zprávy z MŠ a ZŠ, Adventní koncert, Adventní výstava, Výstava betlémů, ZO, RO a další
                                                   ROČNÍK 2016
5/2016 Adventní výstava, Adventní koncert, pozvánky na plesy, spolky v obci Čistá, RO
 4/2016  Volby, záchrana drobných památek na území obce, ZO a RO, spolky a další
3/2016 Nový územní plán obce, Senioři komunikují, ZO a RO, akce v obci Čistá
2/2016 Platba vodného, spolky v obci Čistá, kulturní akce v obci, nové věžní hodiny
1/2016 Tříkrálová sbírka, Územní plán, Nový zvon pro Čistou, Záchrana lidových staveb z Čisté, Změna praktického lékaře atd.
 ROČNÍK 2015
1/2015 Smutný konec "Fajmonovy lípy", nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, úhrada poplatků atd.
2/2015 Veřejná sbírka na hodiny na kostele Sv. Mikuláše, zkvalitnění nakládání s odpady v obci, výlet do Prahy atd.
3/2015 Nejlepší restaurace východních Čech, Noc kostelů poprvé v Čisté, sázení lípy a další akce v obci.
4/2015 Krupobití v obci, propagační jízda hasičů, kotlíkové dotace, informace základní a mateřské školy atd.
5/2015

Kompostéry, nové webové stránky obce, kronika obce v novém, aktuality ze života obce atd.

6/2015

 Advent v Čisté, Vítání občánků, Taneční pro mírně pokročilé, pozvánky na kulturní akce atd.

ROČNÍK 2014

1/2014

Mimořádné vydání s informacemi pro občany k průběhu přípravy realizace projektu

"Odkanalizování obce Čistá"

2/2014 II. mimořádné vydání s informacemi pro občany k průběhu přípravy realizace projektu

"Odkanalizování obce Čistá"

3/2014 Odkanalizování obce Čistá, diskuze na webových stránkách, ZO, ZŠ a MŠ Čistá, atd.
4/2014 Mimořádné vydání s informacemi o neoficiálních výsledcích voleb do Zastupitelstva obce Čistá, informacemi o platbě vodného a sousedském posezení s dechovkou.

ROČNÍK 2013

1/2013 aktuální poplatky, zprávy z kulturního programu uplynulého období, spolková činnost, rozpis zápasů
2/2013 informace obecního úřadu, akce MŠ a ZŠ, úspěch fotbalistů, plánované akce
3/2013 platba vodného, výsledky voleb, činnost spolků, akce na konec roku
4/2013 mimořádné předvánoční vydání 2013

ROČNÍK 2012

1/2012 slavnostní otevření kulturního domu, silvestrovské setkání, bohaté akce školy a ostatních
2/2012 taneční v Čisté, Babský bál, hasiči i fotbalisté se prezentují svými akcemi
3/2012 Jiřinkový ples, zahájení školního roku, volby 2012
4/2012 mimořádné adventní vydání: rozsvěcování vánočního stromu, peklo v hasičárně, Silvestr

ROČNÍK 2011

1/2011 poděkování p. Kmoškové, tříkrálová sbírka, lípa "U Chlebounů", plánované a sdělení místních spolků
2/2011 poděkování za záchranu maminky, přehled aktivit školských zařízení, výsledky fotbalistů a hasičů
3/2011 změna jízdního řádu, akce MŠ a ZŠ, sportovní úspěchy, nový kulturní dům
4/2011 mimořádné předvánoční číslo: silvestrovské posezení, taneční pro dospělé, hasičský ples

ROČNÍK 2010

1/2010 poplatky v roce 2010, tříkrálová sbírka, zimní akce místní MŠ a ZŠ....
2/2010 volby do Zastupitelstva obce, oprava interiéru kostela Sv. Mikuláše, obecní rozhlas, konec šk. roku...
3/2010 výsledky komunálních voleb, revitalizace centra obce, výsledkové tabulky fotbalistů, hry Plamen...
4/2010 mimořádné předadventní číslo: průvod se světýlky, rozsvěcení vánočního stromu, peklo v hasičárně...

ROČNÍK 2009

1/2009 největší investice v dějinách obce, nové vyhlášky, nové ceny za odpady, vodné, zprávy Policie ČR
2/2009 nebezpečný odpad, vítání občánků, zprávy ze života místní MŠ a ZŠ
3/2009 aktuální dění v místní ZŠ, letní dětský karneval, úspěchy jednotky dobrovolných hasičů

ROČNÍK 2008

1/2008 nový formát zpravodaje, rozsvěcení vánočního stromu, turnaj v ping pongu, tříkrálová sbírka ...
2/2008 odpolední posezení, dětský karneval, akce místních spolků
3/2008 obecní znak, oslavy 130. založení hasičského sboru, pouť, spolky a jejich výsledky
4/2008 volby do krajských zastupitelstev, oslavy k loučení se s kulturním domem

ROČNÍK 2007

0/2007

statistika roku 2006, aktuální novinky ...

1/2007

plesová sezóna 2007, z historie obce, ze spolkové činnosti ...

2/2007

nový stavební zákon, návrhy obecního znaku, akce Voštice, hasičský zájezd ...

3/2007

víceúčelový areál v obci, zprávy z činnosti místní MŠ a ZŠ ...

4/2007

den dětí, rekonstrukce školy, podpora volnočasových aktivit v obci ...

5/2007

výměna OP a ŘP, kácení dřevin, putování za čisteckým grošem ...

mimoř. vydání

návrhy přestavby (novostavby) kulturního domu

mimoř. vydání

návrhy obecního znaku, ptačí chřipka

ROČNÍK 2006

1/2006

statistika roku 2005, zprávy ze školy, aktuální akce, poplatky ...

2/2006

škody ze záplavy, informace o svozu komunálního i nebezpečného odpadu ...

3/2006

výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v obci, informace pro chovatele ...
4/2006 prázdninové a poprázdninové akce v obci ...
5/2006 volby do Zastupitelstva obce, atraktivní fotbalová utkání ...
6/2006 kácení dřevin, zprávy z okolních institucí ...
7/2006 výsledky voleb do místního Zastupitelstva obce ...
8/2006 změny sociálních dávek, předvánoční akce ...