Titulní banner

Znak a prapor obce

Dne 26. června 2008 převzal starosta obce Bohumil Pavliš z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslava Vlčka dekret, kterým byly obci Čistá uděleny obecní symboly. Slavnostním aktem, který se konal v reprezentativních prostorách Parlamentu ČR, byl zakončen proces návrhu a schvalování znaku a praporu obce. Od tohoto dne může obec Čistá, organizace obcí zřizované, ale také občané tyto symboly používat.

Obec vybírala z pěti návrhů, jejichž autorem byl Mgr. Oldřich Pakosta, ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

 

Vybrala následující: 

Znak

- polcený španělský štít; v pravé modré polovině je zlatá lilie, v levé černé polovině zlatý heroldský kříž; pata štítu stříbrně – modro – stříbrně dělená

 

Prapor

- list praporu je rozdělen do čtyř pruhů v poměru 5 : 1 : 1 : 1. Horní pruh je dělen do dvou svislých pruhů v poměru 1 : 1; v horní modré žerďové půli pruhu je umístěna žlutá lilie, v horní černé vlající půli pruhu žlutý heroldský kříž. Dolní část listu praporu je rozdělena do tří vodorovných pruhů – bílého – modrého – bílého. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3

 

K výše uvedenému Mgr. Pakosta ve své zprávě pro obec poznamenal: „Znakové privilegium nebylo obci Čistá nikdy vydáno. Vyobrazení symboliky obce se nedochovalo ani na otiscích pečetního typáře, ani na otiscích razítek. Během tzv. první republiky byl užit na úředním razítku symbol lva, znaková figura Československé republiky, která ale neprezentuje symboliku obce a nelze ji tudíž při zpracování návrhu znaku a praporu použít. Návrh znaku a praporu obce bude proto nutné zpracovat zcela nově s tím, že by bylo možné použít jednak symboliku nejstarší vrchnosti obce (premonstrátského kláštera v Litomyšli /zlatá lilie na modrém poli/ a litomyšlského biskupství /zlatý heroldský kříž na černém poli/), rozhodně stylizovaný potok, resp. řeku Loučnou, příp. atributy patrona místního kostela, tj. sv. Mikuláše (pontifikálie – mitru, berlu, ale i knihu s třemi jablky či chleby, tři měšce s penězi, příp. kotvu a loď). V návrhu znaku obce budou použity tinktury zlatá, stříbrná, červená, modrá a černá.“