Titulní banner

Statistiky

Demografické údaje o obci Čistá

Počet občanů

1. 1. 2020

Porovnání s rokem 2009

1. 1. 2009 

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

979

500

479

Celkem

Z toho žen

Z toho mužů

918

462

456

Přirozený přírůstek, úbytek

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 5

celkem 8

celkem 14

celkem 15

Počet narozených dětí

Počet úmrtí v obci

Počet přistěhovaných občanů

Počet odstěhovaných občanů

celkem 9

celkem 9

celkem 39

celkem 27