Titulní banner

Školství

Základní škola a Mateřská škola Čistá

Základní škola

Základní škola v Čisté je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení ročníků je určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících. Upřednostňován je samostatný první ročník.

Základní škola má obvykle 35 – 40 žáků. Zastupitelstvem obce Čistá je udělována výjimka z počtu žáků.

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím programům dostačující.

Všechny třídy školy byly v minulých letech moderně zařízeny. V první třídě je nainstalována interaktivní tabule pro potřeby nejmladších žáků. V patře budovy se nachází interaktivní učebna se studovnou, která měla ke konci roku 2014 šest počítačů připojených na internet a interaktivní tabuli, dále pak sborovna s počítačem a multifunkčním zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a zájmových kroužků, kabinet a sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nachází školní družina, školní jídelna – výdejna (obědy jsou vařeny v kuchyni mateřské školy), tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a šatna. K budově školy patří školní pozemek a hřiště s odpočinkovým koutek pro děti. Během prázdnin 2013 probíhaly přípravy pro vybudování nového hřiště v zahradě pod budovou ZŠ. Na toto „Hřiště snů“ – projekt, do kterého se zapojili žáci ZŠ a děti MŠ, obec získala dotaci ve výši 311 766,- Kč. Realizován byl na podzim 2014.

Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi postupně inovováno. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, počítačových výukových programů, stejně jako žákovská a učitelská knihovna.

 

Mateřská škola

Mateřská škola je součástí základní školy od 1. ledna 2003, kdy vznikl právní subjekt Základní škola Čistá, okres Svitavy. Ve školním roce 2005/2006 se podle zákona č. 562/2004 Sb. objevila i v názvu školy – Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy.

V září 2011 byla původně jednotřídní mateřská škola rozšířena na dvoutřídní. Maximální kapacita je 40 dětí. 

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce. V její těsné blízkosti je autobusová zastávka, kulturní dům, obchod Jednota či obecní úřad. V letech 2004 – 2005 prošla budova rekonstrukcí. V přízemí se nachází kancelář, šatna pro děti, jídelna pro starší oddělení, školní kuchyně, sklady, sociální zařízení pro personál a sociální zařízení pro děti. V patře jsou pak dvě učebny, ložnice, prostorná herna a sociální zařízení pro děti. Vybavení budovy školním nábytkem je nové, dle potřeb je doplňováno.

 

Kontakt ZŠ: Čistá 3, 569 56 Čistá u Litomyšle

Tel.: 461 634 115 (sborovna), 461 634 112 (jídelna)

E-mail: skolacista@seznam.cz 

Web: www.zscista.cz

 

Kontakt MŠ: Čistá 256, 569 56 Čistá u Litomyšle

Tel: 461 634 112, 605 246 835

E-mail: skolacista@seznam.cz

Web: www.mscista.webnode.cz