Titulní banner

chodníky - výstavba v obci

výstavba úseku I.

výstavba úseku I.

Novostavba chodníku od autobusové zastávky "pod sokolovnou" po místní komunikaci vedoucí k základní škole jsme pojmenovali jako úsek I.

Hlavním účelem výstavby je zvýšení bezpečnosti chodců, zejména pak dětí z této části obce, směřujících do školy. Nejenom, že vzniká komunikace, po které se mohou bezpečně pohybovat pěší, ale díky instalovaným obrubám dochází k vytvoření bariéry, která má také psychologické efekt a nutí řidiče ke zvýšení pozornosti a ke zpomalení.

 

V otevřeném výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost KKZP s.r.o. Čistá, která se tak stala generálním dodavatelem stavby. Předpokládané celkové náklady stavby jsou 2 663 715,34 Kč vč. DPH, přičemž se nám prostřednictvím MAS Litomyšlsko podařilo získat příslib dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 899 637,10 Kč.

 

Realizaci stavby předpokládáme do konce roku 2021.