Titulní banner

Spolkový život, projekty

Obec Čistá má velice bohatý a pestrý kulturní a společenský život. Ten zajišťují různé spolky v obci působící, mateřská a základní škola, obecní knihovna či sama obec.

K nejvýraznějším akcím posledních let patřily oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čistá v roce 2008, Světový běh harmonie v roce 2010 a slavnostní otevření nového kulturního domu, k němuž došlo v roce 2011.

Právě vybudování moderního zázemí v podobě kulturního domu umožňuje pořádat celou řadu pravidelných akcí pro děti i dospělé. Za všechny lze jmenovat obecní Babský bál, Jiřinkový ples, taneční pro začátečníky i pokročilé či dětský karneval. Kulturní dům využívají rovněž místní spolky (například k pořádání plesů), stejně jako Základní škola a Mateřská škola Čistá (mimo jiné pro představení ke Dni matek).

Z dalších kulturních a společenských aktivit v obci je možné zmínit Peklo v hasičárně, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů, či pravidelnou účast v Tříkrálové sbírce.

Jak je zmíněno výše, na bohatém kulturním a společenském životě se výraznou měrou podílejí spolky. V současné době v obci působí Sbor dobrovolných hasičů Čistá, Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, HC Čistá, Sbor pro občanské záležitosti, Babinec, Myslivecké sdružení Čistá či Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Aktivně činní jsou též chovatelé včel, holubů a řada dalších.