Titulní banner

výtlačný a zásobovací vodovodní řad

výstavba

V průběhu roku 2022 došlo k realizaci rozsáhlé stavby vodovodního řadu. Původní poruchové litinové potrubí bylo nahrazeno zdvojeným potrubím z polyethylenu. Více než dvoukilometrový úsek propojil stávající vodojem s armaturní šachtou poblíž jímacího vrtu. Zároveň došlo k úpravě trasy tak, aby nadále nezasahovala do soukromých pozemků.

 

Investor: Obec Čistá

Projekce: Jafis s.r.o. Litomyšl

Zhotovitel: PROFISTAV LITOMYŠL a.s.

TDI: ing. Milan Štrup, Ústí n. Orlicí

 

Vícezdrojové financování:

Ministerstvo zemědělství: dotace ve výši 8 649 000,00 Kč

Pardubický kraj: dotace ve výši 1 045 000,00 Kč

obec Čistá: vlastní zdroje ve výši 2 839 602,44 Kč