Titulní banner

Veřejná sbírka na nový zvon v Čisté

Velké dny pro Mikuláše

K únoru 2019 byla již k dispozici částka cca 1.450 000 Kč a byl vybrán dodavatel nového zvonu – zvonařská dílna rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Koncem dubna byly zahájeny práce na zvonových formách.

Den D nastal v pátek 9. srpna 2019 (mimochodem na tón D bude zvon také naladěn). Ve zvonařské se od rána tavilo cca 2,3 tuny zvonařského bronzu. Měsíce práce na zvonových formách a dny pečlivých příprav, napětí a lehkého spánku vystřídaly minuty maximálního soustředění. Krátce po 13. hodině začal koncert slévačů, řízený paní zvonařkou – to když se bronzová láva valila ze tří pecí do devítitunové formy v licí jámě. Když vyšlehly z formy plameny a poté rozpálený kov zcela zaplnil licí hrdlo, tušila paní zvonařka, že dílo bude dobré.„Ať zvoní!“ zaznělo po odlití při tradičním přípitku všech přítomných s velkou úlevou.

Po dvou týdnech chladnutí byly odstraněny licí formy, zvon vyzvednut z licí jámy a postupně čištěn a cizelován. Závěrečné vážení Mikuláše ukázalo téměř 1,9 tuny.

V pátek 13. září 2019 se Mikuláš rozloučil s brodeckými a vydal se na cestu k novému domovu. Ve 13 hodin a 33 minut proťal jihovýchodní hranici Čisté. Toho dne již usínal pod kůrem v kostele a chystal se na slavnostní odhalení o dva dny později a na slavnostní vysvěcení a instalaci na věži 20. října. V pátek 11. října dorazilo do Čisté zvonové příslušenství od firmy Boroko – okovaná dubová hlava a téměř metrákové srdce.