Titulní banner

Místní komunikace - opravy 2021

V roce 2021 rozhodli zastupitelé obce o opravě vytipovaných úseků místních komunikací. Realizace se ujala společnost Strabag a.s. Praha.

 

Oprava dvou nejdelších úseků, s celkovou délkou víc než 1,5 km, byla podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje region 2019+. A to ve výši 80 % uznatelných nákladů. Souhrnné náklady činily 2 291 372,27 Kč, výše dotace pak 1 604 820 Kč.

  

 

Na řadě dalších míst došlo k opravě nevyhovujících zpevněných ploch. Jednalo se o úseky v přibližné délce 0,8 km. Náklady mírně přesáhly 1 mil. Kč. Investorem byla obec Čistá.