chodníky - výstavba v obci

výstavba úseku I.

3. ledna 2022
výstavba úseku I.

Novostavba chodníku od autobusové zastávky "pod sokolovnou" po místní komunikaci vedoucí k základní škole jsme pojmenovali jako úsek I.

Naše obec získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím MAS Litomyšlsko, na projekt pod názvem "Bezpečná doprava v obci Čistá - 1. etapa". Hlavním cílem projektu je vybudování 1. úseku trasy chodníku v délce cca 470 m podél silnice III. třídy, která umožní bezpečnou a bezbariérovou dopravu chodců, zejména pak dětí z této části obce, směřujících do školy. Zvýší se též bezpečnost pohybu do míst občanské vybavenosti, např. k zastávce "pod sokolovnou". Dotační projekt připravil projektový manažer Bc. Pavel Chudý. - Abc DOTACE z Hradce Králové.

 

V otevřeném výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost KKZP s.r.o. Čistá, která se tak stala generálním dodavatelem stavby. Celková hodnota díla byla 2 663 715,34 Kč vč. DPH, přičemž se nám prostřednictvím MAS Litomyšlsko podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 899 637,10 Kč.

 

Realizace stavby proběhla v závěru roku 2021.