Foto z akcí

Zdobení vánočního stromku 2007

6. srpna 2008
V obci jsme si ozdobili vánoční strom. Stál před obecním úřadem. Kdo měl zájem, mohl stromek přizdobit vlastními ozdobami. Při té příležitosti si mohli příchozí prohlédnout vánoční výstavu ručních prací v prostorách zasedací místnosti OÚ. Pro zpříjemnění adventního času bylo připraveno občerstvení v podobě vánočního cukroví a výborného punče.