Foto z akcí

Světový běh harmonie 2010

8. června 2010
Dne 7. 6. 2010 zavítala do naší obce skupina 15 běžců Světového běhu harmonie. Na trase po Čisté je doprovodili a štafetovou hořící pochodeň si postupně předávali fotbalisté, děti z Mateřské školy, Základní školy a hasiči. U obecního úřadu, kde se všichni zúčastnění společně setkali, proběhl krátký program pro děti, při kterém jim bylo vyprávěno o smyslu celého běhu, o harmonii, přátelství a porozumění mezi lidmi. Podle jejich rodné řeči děti poznávaly, z jaké země jednotliví sportovci pocházejí, naučili se hymnu World harmony run a na závěr si každý mohl podržet hořící pochodeň a něco si přát. Po lehkém občerstvení a několika fotografiích se běžci s pochodní doprovázeni našimi vytrvalými spoluobčánky vydali po trase dál, směrem na Litomyšl. Více informací o štafetovém běhu najdete na adrese http://www.worldharmonyrun.org/czechrepublic