Foto z akcí

Vítání občánků

7. března 2011
V neděli 27.2. 2011 byli v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně přivítáni naši dva noví občánci. Tito krásní kluci se jmenují Šimon Dřinovský a Čeněk Pánek.