Aktuálně

Varování od Policie ČR

3. prosince 2009
Upozorňujeme Vás, že v Litomyšli a okolních obcích se pohybuje muž vysoké silnější postavy, dlouhé vlasy stažené do culíku, oblečený zpravidla v maskáčových kalhotách. Muž je podezřelý, že zejména v časných ranních hodinách vyhledává volně přístupné prostory firem, školských zařízeních nebo obchodů. V těchto objektech pak prohledává např. šatny nebo kanceláře a zcizuje zde uložené věci. V případě zastižení personálem, pak vystupuje s legendou hledání blíže neurčené osoby jménem např. Svobodová, případně se vydává za zájemce o zaměstnání. Podezřelý se dopouští majetkové trestné činnosti opakovaně.      Z tohoto důvodu Vás žádáme o zveřejnění této informace ve Vaší obci způsobem zde obvyklým. Jestliže zaznamenáte pohyb této osoby nebo jakýkoliv poznatek o tom, že ve Vaší obci páchá trestnou činnost, bez prodlení kontaktujte OO PČR Litomyšl tel. č. 461616024 případně Policii ČR na tel.:158.   npor. Mgr. Martina Simonová vedoucí oddělení tel: 461616024, služ. tel: 974578711