Aktuálně

Odvoz komunálního odpadu v roce 2010

3. ledna 2010
Nadále i při zmíněném přechodu na nový rok bude zachován čtrnáctidenní svoz. V souvislosti s tím tedy dojde v roce 2010 k přesunu svozů realizovaných v sudých týdnech na liché a obdobně k přesunu svozů prováděných v lichých týdnech na sudé.  

Obec Čistá byla v roce 2009 naposledy svážena 22. 12. ( úterý, sudý  týden )

Následující svoz bude proveden po dvou týdnech, tedy 5. 1. 2010 ( úterý, lichý týden )

 

Vemte prosím tuto informaci na vědomí, aby  nedocházelo k případným nedorozuměním při určení správného svozového termínu. Děkujeme.