Aktuálně

Dotace Základní škole

7. prosince 2010

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 naše škola s velkou radostí obdržela informaci o schválení projektové žádosti, kterou jsme podávali na MŠMT dne 3.11. 2010. Žádali jsme o finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám a náš projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V současnosti se připravuje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 435 135,00 Kč. Účelová dotace bude využita především pro oblast ICT (tvorba vzdělávacích materiálů, proškolení zaměstnanců, vybavení učeben modení technikou, zavedení inovací do výuky).

                                                                                                          Mgr. Siglová M.