Aktuálně

Vítání občánků 2010

6. ledna 2011
V roce 2010 proběhlo v naší obci vítání občánků celkem dvakrát. První se uskutečnilo 27. června, druhé 12. prosince. Tyto okamžiky jsou zachyceny na několika fotografiích.