Aktuálně

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 6. ÚNORA S CELKOVÝMI VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

12. února 2014

SCHŮZE   6.2.2014              ANO 9    NE 21     POUZE GRAVITAČNÍ 1

Ø      proč tady není odborník na kanalizaci na upřesnění detailů (z Vodovodů Litomyšl, z MÚ Litomyšl apod.)

Ø      co by se stalo, když se do 27. 2. neschválí dokumentace (už tady nebudeme mít nikdy kanalizaci nebo co se stane) ?

Ø      proč se nenajdou peníze na kanalizaci, když jsou na golfová hřiště, atd.. Je prý teď k dispozici 300 miliard?

Ø      Zastupitelé jsou stejně rozhodnutí, ještě nikdo z vás nevystoupil s jiným názorem než, že jste pro kanalizaci!

Ø      proč budete budovat takový paskvil, počkejte!

Ø      teď jste se přiznali k veliké nezodpovědnosti, když jste se s tím nezabývali. V Baníně se tím zabývali od roku 2008!

Ø      špatně jste nás informovali !

Ø      jste ZO, měli byste chtít pro občany to nejlepší, proč tady tedy chcete paskvil, který není nejlepší ?

Ø      stočné 160Kč/m3  ?

Ø      zazněla informace od paní Ing. Hroudové ze ŽP z kraje, že se na provozu nesmí prodělávat

Ø      proč masírujete starší lidi ?

Ø      objasněte nevýhody tlakové kanalizace – jaké jsou poruchy, termíny oprav při poruše, jak se pozná kde je to zamrzlé, kolik to bude stát?

Ø      mohli byste nám propočtem objasnit, kolik bude stát m3 ?

Ø      náklady na čištění budou 1000Kč, na elektřinu 500Kč, kde vezmete na to, abyste tvořili zisk?

Ø      proč naše obec vlastně potřebuje kanalizaci?

Ø      minulý týden v Jiřetici (jméno obce asi bylo špatně zaznamenáno) stopli kanalizaci, jelikož to pro takhle velkou obec nemá cenu

Ø      uvažovali jste o tom, kolik lidí na to mít nebude?

Ø      zvažte i sociální aspekty, nastanou situace, že na to lidi nebudou mít

Ø      jak budete garantovat cenu, jaká bude situace po 10 letech provozu, kdo to bude provozovat?

Ø      máte s čističkou v Litomyšli sepsanou smlouvu?

Ø      je možné občanům garantovat cenu stočného smlouvou?

Ø      jednotlivé tabulky – nákladů se musí průběžně doplňovat, žádná obec mi nepotvrdila, že se vešli do rozpočtu

Ø      cena je nízká, bude rozhodně vyšší!

Ø      Benátky jsou ve stavu oceňování projektu, proč to tady řešíme, když nevíme, jak to tam dopadne ?

Ø      s kanalizací souhlasím, ale mám strach z tlakové přípojky, prosím o vysvětlení detailů – hloubka připojení na šachtu, co je třeba nachystat před připojením, atd.

Ø      fungování plováků, bude v domě stačit jen jistič nebo bude muset být jistič, kdo bude platit revize, kolik sežere čerpadlo proudu?

Ø      jak to je s povodní, je čerpadlo vodotěsné?

Ø      kdo zajistí vyvezení jímky, když se to ucpe?

Ø      co můžeme do kanalizace pouštět?

Ø      znovu se zamyslet nad řešením, když dojde k výpadku proudu dole a nahoře půjde proud?

Ø      proč se elektrika nevede současně s potrubím (centrální řešení) ?

Ø      vyřešit doposud podané žádosti domácností, které není možné připojit

Ø      z důvodu špatné ekologické politiky státu a EU je třeba zrušit projekt kanalizace v Čisté!

Ø      jak bude vyřešena obslužnost obce v době výstavby kanalizace?

            na schůzce před Vánocemi zaznělo, že obec bude garantovat nést náklady spojené s kanalizací na dobu neurčitou, je to pravda?

Ø      kdo nám dělá dotačního manažera?

Ø      co když bude někdo, že na zaplacení mít nebude?

Ø      počítal někdo vyvezení septiku, kolik stojí momentálně odvoz na ČOV do Litomyšle nebo jinam ?

Ø      čističky vyjdou laciněji, proč nezadotuje obec výstavbu čističek?

Ø      bude obec dávat sankce, pokud se někdo nebude chtít připojit, když si pořídíme novou čističku?

Ø      může se do kanalizace pouštět výtok z praček a myček?

Ø      jak se dá opravit čerpadlo, když dítě hodí do odpadu něco nevhodného?

Ø      jak se uznávají reklamace čerpadel ?

Ø      na kolik Kč vyjde 1 m přípojky od šachty k domu?

Ø      jak se bude stočné platit, na základě vodoměru?

 

 

 

 

 

 

Během 4 schůzek, které se uskutečnily s občany v kulturním domě se k projektu kanalizace vyjádřilo 122 občanů.

Pro realizaci projektu „Odkanalizování obce Čistá“ se vyjádřilo celkově 34 občanů.

Proti hlasovalo 56 lidí.

Celkem 30 občanů se vyjádřilo kladně pouze pro gravitační kanalizaci a 2 lidé hlasovali „nevím“. 

Z toho vyplývá, že ze 122 občanů se stávajícím systémem nesouhlasí 86 lidí a 34 lidí se vyjádřilo pro realizaci projektu.