Aktuálně

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

12. srpna 2015

Věříme, že včasné informování spoluobčanů, například na webových stránkách obce, plakátových plochách, úředních deskách nebo obecním rozhlasem o možných rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm, může významně snížit počet požárů.

 

Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí. Následná likvidace požárů jednotkami požární ochrany je v současné době mimořádně časově a finančně náročná.

 

Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na informační lince číslo 950 570 555.